Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine - 2022. godina

Službene novine br. 9/2022.

Objavljeno dana: 11. travnja 2022. godine

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - I (o obrascima za provođenje izbora u MO Grada Požege)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - II (o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - III (o postupku kandidiranja)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - IV (o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Požege)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - V (o načinu i uređenju prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - VI (o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti)
 • Rješenje o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora u Gradu Požegi

Službene novine br. 8/2022.

Objavljeno dana: 4. travnja 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za potpore udrugama iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika, turizma te ostalih udruga građana
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije za troškove organizacije projekta „Zeleno-plavo“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi HVIDR-a Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu ožujku
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za materijalne i režijske troškove
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije Dana grada Požege i Grgureva 2022.
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Studentskom centru u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza tvrtki Slavonija Bus d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2022. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega, za redovnu djelatnost
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora u zgradi Veleučilišta u Požegi
 • Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za parkiranje
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Udruga proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2022. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2022. godini
 • Odluka (o poništavanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu u 2022. godini od 4. veljače 2022. godine)
 • Zaključak (o isplati sredstava za sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“)
 • Rješenje o imenovanju člana Znanstvenog vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama Odluke o provođenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
 • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege

AKTI POVJERENSTVA

 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu u 2022. godini

Službene novine br. 7/2022.

Objavljeno dana: 25. ožujka 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 • Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Požega
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Odluka o davanju u zakup nekretnine k.č.br. 3302, zk.ul.br. 2917, u k.o. Baška-Nova

Službene novine br. 6/2022.

Objavljeno dana: 10. ožujka 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje udruzi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2022. godini
 • Zaključak (isplata sredstava za sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega)
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za dodjelu na korištenje dvorane
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Pravilnik o službenoj iskaznici prometnog redara Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Referenta-komunalnog redara

Službene novine br. 5/2022.

Objavljeno dana: 22. veljače 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2022. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
 • Zaključak o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmače
 • Odluka o ukidanju odluke o postavljanju prinudnog upravitelja zgrade
 • Odluka o provođenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza tvrtki Slavonija Bus d.o.o.
 • Zaključak o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmače
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Službene novine br. 4/2022.

Objavljeno dana: 17. veljače 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Program o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Zaključak za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege

Službene novine br. 31/2022.

Objavljeno dana: 31. prosinca 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 

 • Odluka o otpisu potraživanja po osnovi zakupa garaže
 • Odluka o otpisu potraživanja po osnovi zakupa poslovnog prostora
 • Odluka o otpisu potraživanja po osnovi najma stana
 • Odluka o otpisu potraživanja po osnovi najma stana

Službene novine br. 30/2022.

Objavljeno dana: 30. prosinca 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u Ulici Sv. Florijana 5
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o otpisu potraživanja Grada Požege s osnova komunalne naknade, naknade za uređenje voda, spomeničke rente, zakupa poslovnog prostora i najma javnih površina za dužnike pravne osobe (brisane pravomoćnim rješenjem iz sudskog registra)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade udruzi GFR FILM – VIDEO Požega
 • Zaključak o sufinanciranju provedbe edukativnih radionica
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2022. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbe projektnih natječaja na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Službene novine br. 3/2022.

Objavljeno dana: 15. veljače 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2022.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza tvrtki Slavonija bus d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove plaćanja računa Podravskoj banci za naknadu usluge u domaćem platnom prometu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za parkiranje
 • Odluka o radnom vremenu spremača
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Sportsku ambulantu
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje natpisne ploče

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA POŽEGE

 • Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Požege
 • Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Požege

Službene novine br. 29/2022.

Objavljeno dana: 29. prosinca 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije javnoga gledanja nogometnih utakmica Hrvatske na SP-u u Kataru
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije manifestacije „Doček Nove godine 2023.“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije manifestacije „Advent u Požegi“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju 31. memorijalnog turnira „Tomislav Pranjković“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove nabavke pehara i medalja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za pokriće troškova školovanja kadrova
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju 2. memorijalnog turnira u kuglanju „Zdravko Čop“
 • Plan brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Grada Požege
 • Plan klasifikacijskih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za pokriće troškova Sportske ambulante u Požegi
 • Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2022. godini
 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2023. godini
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Humanum za akciju „Čaj za malog zmaja“
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Službe za javnu nabavu
 • Odluka o imenovanju Tima za organizaciju financirane /sufinancirane prehrane u gradskim osnovnim školama
 • Odluka o izmjeni Odluke o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2022./2023. za darovite učenike srednjih škola
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za nabavku akrobatske staze za gimnastiku
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Službene novine br. 28/2022.

Objavljeno dana: 22. prosinca 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Sportsko penjačkom klubu „Puls“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi „MI“
 • Odluka o o deficitarnim zanimanjima na području grada Požege u akademskoj godini 2022./2023.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom domobranu, udruzi ratnih veterana Hrvatske, podružnici Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Humanum
 • Zaključak (o sklapanju ugovora o darovanju opreme, klavira s klavirskom stolicom i stalkom za note) , koja je od strane Grada Požege nabavljena nakon provedenog
 • Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu voditelja Pododsjeka za održavanje gradskih objekta

Službene novine br. 27/2022.

Objavljeno dana: 16. prosincaa 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Proračun Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2023. godinu
 • Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 • Program o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2023. godini
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2023. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 697/6, u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 1577, u k.o. Požega
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
 • Odluka o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023.
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbe projektnih natječaja na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2022./2023.
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (sufinanciranje troškova geodetskog snimaka i izračuna raspoloživog kapaciteta odlagališta otpada „Vinogradine“)
 • Zaključak (sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”)
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o financiranju komunalnih priključaka hrvatskom branitelju
 • Odluka o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o financiranju komunalnih priključaka hrvatskom branitelju
 • Zaključak (sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Odluka o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega

 

Službene novine br. 26/2022.

Objavljeno dana: 5. prosinca 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2022./2023.
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju predstavnika za koordinaciju, pripremu i realizaciju predmeta Sporazuma o dodjeli računalne opreme
 • Zaključak o sufinanciranju opremanja kompostane
 • Zaključak o financijskoj potpori Radioamaterskom klubu Vallis aurea iz Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije za troškove organizacije humanitarne akcije „1000 radosti za građane Požege“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije manifestacije „Martinje & Okusi jeseni“
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc radi održavanja Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra iz Požege za organizaciju Božićnoga koncerta u katedrali sv. Terezije Avilske
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu prosincu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima za prosinac

Službene novine br. 25/2022.

Objavljeno dana: 25. studeni 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (zimska služba za razdoblje 2022/2023. godine )
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju članova u Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2022./2023. za darovite učenike srednjih škola
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Nakladi LJEVAK d.o.o. iz Zagreba
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega

ISPRAVAK AKTA

 • Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 24/2022.

Objavljeno dana: 17. studenog 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za sufinanciranje uređenja igrališta NK Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Županijskoj podružnici UHDDR-a Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za sufinanciranje troškova edukacije voditeljice Dječjeg foruma
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Independent Požega za moto karavanu „Od Prevlake do Dunava“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu studenom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima za studeni i prethodno razdoblje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vinogradara, vinara i voćara „Stjepan Koydl“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava HKUD-u „Vijenac“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Konjogojstvenoj udruzi „Vallis aurea“ Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi „Požeški čuvari baštine“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Leopolda Mandića iz Požege
 • Zaključak o izmjenama Odluke o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2022. godini
 • Rjšenje o imenovanju Komisije za popis roba strateških robnih zaliha
 • Zaključak (o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Požege)
 • Zaključak o očitovanju na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje računa za prijevoze tvrtki Slavonija Bus d.o.o iz Velike Kopanice
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Mladi za mlade Pleternice
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
 • Odluka o davanju na korištenje službenih automobila u službene svrhe
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore za provedbu Programa zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra „Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Kinološkoj udruzi Požega

Službene novine br. 23/2022.

Objavljeno dana: 3. studenoga 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Požega, Rudinska 8, Požega za provođenje javnog natječaja davanja u zakup poslovnog prostora
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Osnovnoj školi „Dobriša Cesarić“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje bez naknade dvorane Sportske dvorane Tomislav Pirc za održavanje humanitarnog koncerta grupe „Crvena jabuka“
 • Zaključak (o sklapanju ugovora o darovanju prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4845/19, zk.ul.br. 3944, k.o. Požega)
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o davanju potvrde o nerazvrstanoj cesti u vlasništvu i upravljanju Grada Požege
 • Pravilnik o korištenju službenih vozila
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc u sklopu manifestacije „Moto karavana od Prevlake do Vukovara“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Caritasu Požeške biskupije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskom društvu tamburaških pedagoga iz Osijeka
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Aero klubu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju 5. memorijalnog odbojkaškog turnira „Verica Rebrina“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja, djece i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra „Mali princ“

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (2) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (2) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak (2) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

Službene novine br. 22/2022.

Objavljeno dana: 31. listopada 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Glazbenoj školi Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava OŠ Vladimir Nazor Trenkovo
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Požeško - slavonskoj županiji
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Katoličkoj osnovnoj školi
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu rujnu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju Međunarodnog košarkaškog turnira Zlatna dolina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove nabavke pehara i medalja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Klapi sv. Lovro iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima za listopad
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak (o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za pokriće troškova školovanja kadrova - nogometnih i košarkaških trenera
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi F.O.R.T.E.S. iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori CB Radio klubu „Sokol“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

Službene novine br. 21/2022.

Objavljeno dana: 28. listopada 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine
 • II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • II. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
 • II. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
 • II. izmjenu Programa rasporeda sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini
 • Pravilnik o stipendiranju studenata s područja grada Požege
 • Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2023. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega

Službene novine br. 20/2022.

Objavljeno dana: 7. listopada 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kabelskog dalekovoda)
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kabelskog dalekovoda)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu rujnu
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima za rujan
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije tradicionalne „Fišijade“ 2022. godine
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije tradicionalne „Kulenijade“ 2022. godine
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije manifestacije „Požeško kulturno ljeto“
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2022. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju 12. memorijalnog nogometnog turnira „Drago Ribić
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju Međunarodnog otvorenog prvenstva Hrvatske u cestovnim moto utrkama
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra iz Požege za organizaciju Orguljaških večeri u katedrali sv. Terezije Avilske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatskim braniteljima grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Oppidum
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
 • Zaključak (o isplati sredstava za sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”)
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Požege i imenovanju Pregovaračkog odbora
 • Odluka o utvrđivanju cijene programa koji se provodi u Dječjem vrtiću Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Kvizoljupci Zlatne doline“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi Katjuši iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu životinja Sirius
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vinogradara, vinara i voćara „Stjepan Koydl“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za pokriće troškova Sportske ambulante u Požegi
 • Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za parkiranje
 • Odluka o određivanju službenika za obavljanje stručnih i administrativno -tehničkih poslova za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva
 • Odluka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega i imenovanju Pregovaračkog odbora
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za dodjelu na korištenje dvorane

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir krajnjih korisnika u sklopu Projekta „PUK31“
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir radnica za pomoć u kući

Službene novine br. 2/2022.

Objavljeno dana: 31. siječnja 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću Mandatne komisije
 • Zaključak o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o prestanku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2021. godine
 • Odluka o V. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Požege
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2022. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege
 • Odluka o pokretanju postupka izrade provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine - akcijskog plana, komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana
 • Odluka o određivanju Dana branitelja Grada Požege
 • Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Srednjoročni Plan davanja koncesije na području Grada Požege za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 • Plan davanja koncesije za 2022. godinu.

Službene novine br. 19/2022.

Objavljeno dana: 16. rujna 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 • Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmi i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Požege i Grada Makarske
 • Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Požega
  Odluka o izmjeni Odluke o parkiranju
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Službene novine br. 18/2022.

Objavljeno dana: 7. rujna 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Cehovska 8
 • Zaključak o isplati sredstava za sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege
 • Odluka o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu Trophy Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza tvrtki Slavonija Bus d.o.o. Novi Grad
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu srpnju o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove plaćanja pehara i medalja
 • Zaključak o isplati sredstava za sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Plan o izmjenama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za baštinu, kulturu i turizam „Požeški čuvari baštine“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Memorijalni nogometni turnir u Vidovcima
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Lovačkom društvu „Jelen“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturnom umjetničkom društvu Požeška dolina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu materijalne troškove
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza tvrtki Slavonija Bus d.o.o. Novi Grad
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju Malonogometnog turnira „Zlatne žice Slavonije“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za glazbu i pisanu riječ „Pan press“ Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijma u službu višeg stručnog suradnika (2) - voditelja projekta „ČITAM“
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijma u službu višeg stručnog suradnika (2) - voditelja projekta „PUK31“

Službene novine br. 17/2022.

Objavljeno dana: 25. srpnja 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o korištenju poslovnog prostora
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o korištenju poslovnog prostora
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Terezije Avilske iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ – Požeškoj građanskoj straži
 • Zaključak o isplati sredstava sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u Ulici Matije Gupca 5
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za sufinanciranje projekta „Hrvatska pliva 2022.“
 • Zaključak o financijskoj potpori HPD-u „Sokolovac“ Požega
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Plan o izmjenama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Grada Požege
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i iznosu jamčevine
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

 

Službene novine br. 16/2022.

Objavljeno dana: 11. srpnja 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora festivala “Zlatne žice Slavonije”
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak (o davanju suglasnosti NK Požega za dodatna ulaganja u nogometnu infrastrukturu, uređivanje terena, postavljanje semafora, nove tribine, sistema navodnjavanja i postavljanje reflektora na nekretnini k.č.br. 651, k.o. Požega)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 15/2022.

Objavljeno dana: 8. srpnja 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori HKUD-u „Vijenac“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak ( o isplati sredstava za sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“)
 • Zaključak ( o isplati sredstava za sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gimnaziji u Požegi
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Općoj županijskoj bolnici Požega
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti u korist Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb)
 • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Savjetu mladih Grada Požege za nastup Tamburaškog sastava Bisernica
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2022. godini
 • Odluka o financiranju Katoličke osnovne škole iz decentraliziranih sredstava u 2022. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer Osijek
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava UHDDR-u grada Zaprešića
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu lipnju
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u Ulici Vjekoslava Babukića 4
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Big Bandu Požega
 • Odluka o službenoj osobi mjerodavnoj za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza sportaša tvrtki Slavonija Bus d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za pokriće troškova Sportske ambulante u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture grada Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Leopolda Mandića iz Požege
 • Zaključak o izdavanju brisovanog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Franjevačkom samostanu iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ronilačkom klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Centru za osobni i društveni razvoj Aurora
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza tvrtki Slavonija Bus d.o.o. Novi Grad
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • za organizaciju 7. malonogometnog turnira „Marijo Šarčević – Maki“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • za pokriće troškova Sportske ambulante u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za materijalne i režijske troškove
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju „MI“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak (o davanju suglasnosti NK „Dinamu“ Vidovci - Dervišaga, za dodatna ulaganja u nogometnu infrastrukturu, povećanje rasvjetnih tijela na nogometnom igralištu)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

Službene novine br. 14/2022.

Objavljeno dana: 30. lipnja 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Oduka o komunalnom redu
 • Odluka o službenoj odori i službenoj iskaznici komunalnog redara Grada Požege
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2022./2023.
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedlog podjele imovine Javne ustanove - Sportski objekti Požega - u likvidaciji te Zaključnog izvješća likvidatora o provedenoj likvidaciji i zaključnih likvidacijskih financijskih izvješća

Službene novine br. 13/2022.

Objavljeno dana: 14. lipnja 2022. godine

AKTI ODBORA ZA STATUTARNO - PRAVNA PITANJA

 • Generalni urbanistički plan GRada Požege (pročišćeni tekst)

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE

 • Odluka o imenovanju direktora Turističke zajednice Grada Požege

Službene novine br. 12/2022.

Objavljeno dana: 31. svibnja 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti u korist Hrvatske elektroprivreda d.d.)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požegu Promet
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom klubu Boa
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za školovanje kadrova
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za malonogometni turnir uz Dan grada
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove organizacije Završnice Kupa Hrvatske „Ružica Meglaj-Rimac“ za košarkašice
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove organizacije proglašenja najboljih sportaša Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove pehara i medalje za prvenstvo Hrvatske u twirlingu
 • Zaključak o odjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o odjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju 19. Kupa grada Požege u samostrelu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju utrke „The Trail of Sokol“
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza tvrtki Slavonija Bus d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za školovanje kadrova
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza udruga kombijem
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu travnju
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za školovanje kadrova
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatskim braniteljima grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Independent Požega za Moto susrete u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju rukometnog turnira „Požeški dječaci 2022.“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Caritasu Požeške biskupije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Glazbenoj školi Požega za troškove organizacije „Koncerta ispred katedrale“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi za tiskanje knjige „Mihaljevci“, autora Đure Mesića
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerici
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko-ruskom društvu prijateljstva
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici Noti
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega, za izgradnju garaže za zapovjedno vozilo
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova prijevoza tvrtki Slavonija Bus d.o.o. Novi Grad
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR film-video Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Odluka o radnom vremenu komunalnih i prometnih redara
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Kamping udruženju Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškim mažoretkinjama
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu svibnju
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport u mjesecu svibnju
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove plaćanja pehara i medalja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju 2. ekipnog Kupa grada Požege u disciplini „lov šarana“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skleroze Požeško-slavonske županije
 • Zaključak (osnivanje prava služnosti u korist TEKIJA d.o.o.
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika grada Požege
 • Odluka o korištenju poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
  Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske u cestovnim moto utrkama
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za zajednički program s Hrvatskim olimpijskim odborom „Aktivne zajednice“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra iz Požege

DODACI KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

 • Dodatak (1) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (1) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak (1) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

Službene novine br. 11/2022.

Objavljeno dana: 26. svibnja 2022. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka 2022. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
 • Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada
 • Zaključak o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o zaduženju Grada Požege u 2022. godini
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi a 2022. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program o I. izmjeni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • Programa o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
 • I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2022. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
 • I. izmjene Programa rasporeda sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
 • Statutarna Odluke o izmjenama Statuta Grada Požege
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji dužnost obavljaju volonterski
 • Etički kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Požega

Službene novine br. 10/2022.

Objavljeno dana: 12. svibnja 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2022. godinu
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Matice Hrvatske 2
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za dodjelu na korištenje dvorane
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o korištenju javnih parkirališta bez naplate
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti i jamčevine
 • Rješenje o dopuni Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
 • Odluka o dopuni Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za parkiranje
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog odbora Grada Požege za vođenje Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak (suglasnost za ulaganje u nogometnu infrastrukturu, na NK Slavoniji)

AKTI POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA OD INTERESA ZA GRAD POŽEGU

 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu u 2022. godini

Službene novine br. 1/2022.

Objavljeno dana: 26. siječnja 2022. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravila za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Grada Požege
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege