Alati za pristupačnost

Radna tijela Gradskog vijeća

Stalna radna tijela Gradskog vijeća:

 • Mandatna komisija

          - ANTE KOLIĆ, predsjednik
          - DIJANA KRPAN, članica
          - dr.sc. DINKO ZIMA, član

 • Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća

          - HRVOJE CERANIĆ, predsjednik
          - MIROSLAV PENAVA, potpredsjednik
          - dr.sc. DINKO ZIMA, član
          - SILVIJA SERTIĆ, član
          - JOSIP MATKOVIĆ, član

 • Odbor za statutarno–pravna pitanja Gradskog vijeća

          - DRAGUTIN ŠTIRMER, predsjednik
          - PETAR KANIĆ, potpredsjednik
          - DIJANA KRPAN, članica
          - ANTONIO ŠARIĆ, član
          - MAGDALENA TURKALJ ČORAK, članica

 • Odbor za određivanje imena ulica i trgova

          - dr.sc. IVICA ĆULO, predsjednik
          - ANTUN CIMERMAN, potpredsjednik
          - ILIJA BAGARIĆ, član
          - JOSIP MATKOVIĆ, član
          - IVANA BOUČEK, članica

 • Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

          - dr.sc. BERISLAV ANDRLIĆ, predsjednik
          - dr.sc. MARKO ŠOSTAR, potpredsjednik
          - STJEPAN GOLIĆ, član
          - ROBERT BEBLE, član
          - IVAN VLAHOVIĆ, član

 • Savjet za zaslužne građane i javna priznanja

          - MILAN GOJO, predsjednik
          - ILIJA BAGARIĆ, potpredsjednik
          - dr.sc. VESNA VLAŠIĆ, članica
          - dr.sc. JOSIP FAJDIĆ, član
          - TOMISLAV HAJPEK, član

 • Odbor za financije

          - ZDRAVKO JELČIĆ, predsjednik
          - ZVONIMIR ŽILIĆ, član
          - mr.sc. MITAR OBRADOVIĆ, član

Predstavnici Gradskog vijeća u drugim tijelima:

 • Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega
 • Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Kazališno vijeće Gradskog kazališta Požega
 • Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Nadzorni odbor "Tekije" d.o.o.
 • Predstavnik Grada u Skupštini "Tekije" d.o.o.
 • Upravno vijeće Dječjih vrtića Požega
 • Školski odbor OŠ Julija Kempfa
 • Školski odbor OŠ Antuna Kanižlića
 • Školski odbor OŠ Dobriše Cesarića
 • Školski odbor Glazbene škole