Alati za pristupačnost

Zamjenik gradonačelnika

Borislav Milicevicdr.sc. Borislav Miličević

Rođen je 25. lipnja 1967. godine u Požegi, po narodnosti Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac je troje djece.

Osnovnu školu završio je u Požegi, a srednju školu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 1993. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a 2001. godine je doktorirao na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijedoktorsku specijalizaciju stječe 2013. godine na University of Maryland, Washington D.C. US, program: Global safety - Food safety USDA US.

Od 1995 do 2012. radi kao direktor Tvornice alkoholnih pića Zvečevo d.d. Požega. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek zaposlen je od 2012. godine, gdje je 2016. godine izabran u zvanje redovitog profesora, a 2018. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.

Od 2018. godine obnaša i dužnost dekana Veleučilišta u Požegi. Kao vanjski nastavnik angažiran je i u nastavi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, te Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Za sudjelovanje u Domovinskom ratu odlikovan je Spomenicom.

Na redovitim lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine, kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske stranke umirovljenika, u prvom je krugu izabran za zamjenika gradonačelnika grada Požege.