Alati za pristupačnost

Etički kodeks ponašanja gradskih vijećnika

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

    Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine (Narodne novine, broj: 143/21) (u nastavku teksta: Zakon) uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava odnosno vijećnika gradskih vijeća.
     Sukladno članku 4. stavku 3. Zakona vijećnik je dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege, ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta. Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka Zakona objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama Grada Požege.
     Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik Gradskog vijeća Grada Požege dužan pisanim putem obavijestiti Gradsko vijeće Gradskog vijeća Grada Požege o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Požega te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Požega osnivač ili član.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa...

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Požege...

Izjava o deklariranju sukoba interesa...

Popis udjela u vlasništvu poslovnih subjekata članova Gradskog vijeća Grada Požege...