Alati za pristupačnost

Upravna tijela

U Upravnom odjelu za samoupravu obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege:

  • organizira aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, gradskog informatičkog sustava i uređivanja web stranica Grada Požege, suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege, ostvarivanja prava na pristup informacijama (sukladno posebnim propisima)
  • obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi s radom Gradskog vijeća Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće), radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta: Gradonačelnik) i Stručno-savjetodavnog tijela
  • obavlja poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave
  • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela
  • poslove pisarnice
  • obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege
  • poslove održavanja radnih prostorija kao i druge pomoćno-tehničke poslove.

Pročelnica:

Ljiljana Bilen, dipl.iur.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 034 / 311 302