Alati za pristupačnost

Poslovnik o radu Gradskog vijeća

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Požege uređuje način rada Gradskog vijeća Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće), kako slijedi:

  • konstituiranje Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika
  • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, ostvarivanje njihovih prava i dužnosti
  • sastav i način rada radnih tijela Gradskog vijeća
  • odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Požege
  • način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću
  • sazivanje, rad i tijek sjednice
  • postupak izbora i imenovanja, te
  • druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.


Poslovnik o radu...