Alati za pristupačnost

Poziv za zapošljavanje osoba za pomoć u kući 02/24

JAVNI POZIV

Objavljuje se Javni poziv za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima radnik/radnica za pomoć u kući, na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 30 mjeseci) u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pomoć u kući - IV. faza“.
              Broj traženih osoba: 33
              Mjesto rada: područje grada Požege
              Radno vrijeme: puno radno vrijeme
              Prijevoz na rad: u cijelosti

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, broj: 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23. – odluka US RH) (u nastavku teksta: ZOR).
Razina obrazovanja:

        • osobe bez obrazovanja i nezavršene osnovne škole
        • osnovna škola
        • srednjoškolsko obrazovanje do tri godine
        • srednjoškolsko obrazovanje do četiri godine.

Radnik za pomoć u kući je osoba koja pruža uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i osobama s invaliditetom. Pružanje usluge potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

       • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
       • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
       • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
      • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Poziv...
Prijava...

Rok za prijave je do: 15. veljače 2024. godine


LISTA KANDIDATA I POZIV
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje radnika za pomoć u kući

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti održat će se u četvrtak, 7. ožujka 2024. godine, u Poduzetničkom inkubatoru Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, prema utvrđenoj Listi kandidata uz poziv.

Poziv...

Odluka...