Alati za pristupačnost

Potpore u turizmu

NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora se dodjeljuje za:

  • povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
  • ostvarenje boljih turističkih rezultata
  • promociju turističkih potencijala Grada Požege
  • unapređenje i proširenje turističke ponude.

Potpora iznosi 200,00 EUR za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice/sunca, 265,00 EUR za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice/sunca i 330,00 EUR za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica/sunca.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.

Za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti i prelazak iz vrste „Prenoćište“ u kategorizirani objekt kvalitete smještaja sa dvije zvjezdice ne isplaćuje se naknada, a za prelazak iz vrste „Prenoćište“ ili kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice u višu kategoriju, isplaćuje se naknada od 65,00 EUR po kategoriji.

Naknada iz stavka 2. ove točke ne odnosi se na pomoćne ležajeve.

 

Javni poziv za potpore u turizmu za 2024. godinu...
Javni poziv za potpore u turizmu za 2023. godinu...