Alati za pristupačnost

Prostorni planovi

Generalni urbanistički plan (GUP) IV. - 2018.

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA IV.

Generalni urbanistički plan (GUP) III. izmjene i dopune 2016. god. TEKSTUALNI DIO...


1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2. mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi mreže - plinifikacija...

3.2 infrastrukturni sustavi mreže - elektroopskrba...

3.3. infrastrukturni sustavi mreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi mreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...

 

Strateška procjena IV. izmjene i dopune GUP-a IV... GENERALNI URBANISTIČKI PLAN IV.

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana...

Generalni urbanistički plan (GUP) I. - TEKSTUALNI DIO...

Generalni urbanistički plan (GUP) I. - PROČIŠĆENI TEKST...


1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2. mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi mreže - plinifikacija...

3.2 infrastrukturni sustavi mreže - elektroopskrba...

3.3. infrastrukturni sustavi mreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi mreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...