Alati za pristupačnost

22. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
     Na jednoj od sjednica Gradskog vijeća postavio sam pitanje gradonačelniku vezano za spor koji je bio vođen između Grada Požege i tvrtke Promet građenje d.o.o. Grad je izgubio spor, plaćeno je po presudi, a moje pitanje upućeno gradonačelniku bilo je - zašto grad nije uložio daljnji pravni lijek i na temelju čijeg pravnog mišljenja je takva odluka donesena. Gradonačelnik je obećao da će nam pribaviti to mišljenje (napismeno) i da ćemo ga dobiti ovdje. Koliko znam nismo ga dobili, pa bih volio da nam se odgovori - zašto ga nismo dobili, ako postoji.
     Na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, u petom mjesecu donijeli smo Odluku o prodaji zemljišta u Industrijskoj zoni. Zanima me što je sa tim natječajem i da li je zemljište prodano i kome ?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Vezano uz sudski spor s tvrtkom Promet građenje d.o.o., gradonačelnik ističe da je isti dugo vođen i da je navedena tvrtka tužila Grad Požegu budući je drugom pravnom subjektu izvršena isplata  za radove koje je izvodila navedena tvrtka. Napominje, da se radi o sporu iz nekih prijašnjih vremena koji je okončan presudom po kojoj je Grad bio obvezan Promet građenju d.o.o. platiti iznos od cca 1.200.000,00 kn s pripadajućim troškovima te da je navedeni iznos plaćen  2020. godine. Potom navodi da je odvjetnika koji je zastupao Grad u spornom predmetu pitao zašto nije uložena revizija Vrhovnom sudu RH, odvjetnik je odgovorio da je pitao nadležne u Gradu da li da pokrene postupak revizije,  odgovoreno je da nema smisla tražiti reviziju.
     Potom odgovara vijećniku Obradoviću da će podaci vezani uz prodaju zemljišta u Industrijskoj ulici biti objavljeni na gradskoj web stranici i ističe: „Nakon objavljenih tekstova u medijima mogu reći da ništa od objavljenog nije točno. Predmetna zemljišta su na temelju prijedloga gradske uprave i gradonačelnika javnim natječajem sukladno Odluci iz 2018. godine po posebnim uvjetima prodavana poduzetnicama. Objavit ćemo sve točne podatke o tome radi istinitog informiranja građana.“

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
     Pita gradonačelnika zašto su na Festivalu „Zlatne žice Slavonije 2023.“ predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata sjedili tek u četrnaestom redu?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da što se tiče hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Grad Požega je prije dvije godine izborom 13. lipnja za Dan branitelja Požege jasno pokazao koliko vodi računa o statusu branitelja i ulozi branitelja u društvu.. Navodi da je festival pratilo više tisuća osoba na gradskom trgu od kojih je oko tristo sjedilo, tih tristo je na neki način bilo počašćeno i privilegirano i među tih tristo bili su u i predstavnici braniteljske populacije i svih braniteljskih udruga.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
     Prilikom provođenja postupaka javne nabave za izvođenje radova na uređenju Vinogradske ulice u Mihaljevcima i izgradnji Vrtića pod gradom vijećnik navodi da su izabrani prijavitelji temeljem kriterija najpovoljnijeg ponuditelja, što znači da se 90% maksimalno odnosi na za cijenu radova, a 10% na nešto drugo. Pita: „Zašto grad javnim natječajem ne utvrdi određeni instrument kojim će osigurati izvršenje radova u dogovorenom roku i to na način da se unutar utvrđenih kriterija u javnom natječaju doda još 10 %, 20% ili 30% za poštivanje rokova ili možda nekakav postotak za stručnost firme s kojim se sklapa ugovor. Zašto se ne uvede dodatni kriterij kojim bi se grad osigurao kako bi se radovi izvršili na vrijeme ?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da se Grad osigurava u svim natječajima i to garancijama. Napominje, da je trenutna situacija takova da je Grad sretan da se netko javi na natječaje vezane uz manje projekte, a vezno uz veće projekte javljaju se dvije, tri firme lokalnog karaktera koje uglavnom kasne na svim gradilištima. Smatra da  se sada primjenjuje najracionalnija varijanta i najracionalniji okvir i u pravilu do sada što je ugovoreno kvalitetno je odrađeno, i u približno ugovorenim  rokovima. Naglašava da je Muzej iznimka, ali Grad Požega je među rijetkima koji je uspio dovesti projekt blizu kraja sukladno utvrđenim rokovima.

Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA
     Pita gradonačelnika koji su razlozi ponavljanja (po drugi put) natječaja za ravnatelja Gradskog muzeja Požega i tko su trenutni članovi Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da je razlog za ponavljanja javnog natječaja u tome što niti jedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega. Potom je odgovorio vijećniku da su trenutni članovi Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega - docent dr.sc. Marko Šostar, predsjednik, dr.sc. Vesna Vlašić, Zdenka Šutalo, pedagoginja (ispred osnivača) te Ivana Domanović i Andreja Vojnić (ispred Gradskog muzeja Požega).
dr.sc. DINKO ZIMA potom pita gradonačelnika da li je gospođa Šutalo kao zamjena dosadašnjeg člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega trebala biti imenovana na Gradskom vijeću.
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ niječno odgovora, jer po Zakonu o muzejima i zadnjim izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega članove ispred osnivača imenuje izvršni čelnik.
dr.sc. DINAKO ZIMA napominje da je njegovo pitanje bilo: „Zašto je natječaj poništavan s obzirom da je u medijima izašlo da kandidati nisu dobili natpolovičnu većinu glasova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega, a ima ih pet.“
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ odgovara vijećniku da je temeljni kriterij za imenovanje ravnatelja  predloženi Program rada za mandatno razdoblje od četiri godine sukladno odredbi Zakona o muzejima. Nadalje navodi, da Upravno vijeće niti jedan od dva Programa nije ocijenio dovoljno kvalitetnim kao temeljni uvjet za imenovanje ravnatelja.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
     Navodi da se njegovo pitanje odnosi na mandat prijašnjeg gradonačelnika i izrađenu studiju Fakulteta prometnih znanosti iz Osijeka vezanu uz rješenje parkinga i prometa na središnjem Trgu Sv. Trojstva te pita gradonačelnika: „Da li je pokraj svih ovih naših projektiranja i rješenja Trga i izmještanja parkinga gore iznad dvorišta franjevačke crkve pa podzemne garaže, da li se ta studija ikad uzela u obzir ili nije.“ Potom napominje da su tu studiju „potpisali sadašnji dekan i predstavnik Zavoda za prostorno planiranje uz još dodatne suradnike“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da je predmetna studija rađena neovisno o rješenjima za rekonstrukciju  Trga, a pogotovo neovisno o rješenjima anketne zone, znači zone koja okružuje Trg. Dodaje da se radi o prometnoj studiji kojom na Trgu ostaje parking i promet te da je kroz prezentaciju projekta uređenja Trga Sv. Trojstva iz komentara građana razvidno da građani žele da se s baroknog trga makne promet i parking, a ako baš nešto mora ostati onda je to samo jedan prometni pravac. Nadalje navodi da se promet želi smanjiti na najmanju moguću mjeru uz ostavljanje mogućnosti da se promet potpuno zatvori.
ANTONIO ŠARIĆ dodaje: „Morat ću Vas samo malo ispraviti u toj priči. Ideja studije nije bila da se parking izmjesti iznad fratara, nego je to bila jedna od prikazanih mogućih rješenja. Njihova ideja je bila da se ovaj trokut ispred gradske kuće ostavi i da bi bilo dobro da promet ostane u dijelu, npr. kako je to riješeno u Samoboru gdje je središnji barokni trg popločen starim rimskim kockama, promet je usporen na cca 20 km na sat, dvosmjeran je i ne siječe se - i ne prebacuje se na jednu traku  zaobilaznicama nego ima jedan tok koji je reduciran (npr. ne idu kamioni). Ideja je bila da se ostavi promet po nekakvim njihovim stručnim izračunima.“
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ odgovara vijećniku da to mijenja situacija sa Sokolovom ulicom, a u Samoboru nisu imali takovu situaciju te da Varaždin ima sličan barokni trg koji je bez prometa i parkiranja.