Alati za pristupačnost

Gradska kuća

Gradska kuca 01Stara Gradska vijećnica („ varoška kuća“) nalazila se na glavnom Trgu početkom 18. stoljeća, građena je drvetom na orijentalni način i nalazila se na mjestu gdje je 1834. godine izgrađen zdenac. Na katu se nalazila dvorana za vijećanje, a u prizemlju prostori za Gradsku stražu ili pandure, dok su se pred zgradom izvršavale razne sudske presude. U požaru, koji je zahvatio grad 1779. godine, zgrada je u cijelosti izgorjela, a nova Gradska kuća (Domus preaetoreo – senatorea) sagrađena je 1785. godine na jugozapadnom dijelu trga (tada Trg Franje Josipa I) u stilu historicizma, kao jednokatnica sa još tri zgrade u nizu ili kako su je zvali građani „magistrat“.

Gradska kuca 04Na prvom katu nalazila se prostrana Gradska vijećnica, do nje sobe gradonačelnika i velikog bilježnika, zatim ostali uredi na katu i u prizemlju. Grad je 1821. godine kupio susjednu kuću (Danilović), a zbog većih potreba 1870. godine i susjednu kuću koja je bila vlasništvo požeškog trgovca Pavla Kuševića.