Alati za pristupačnost

Gradonačelnik

Zeljko Glavicdr.sc. Željko Glavić

Rođen je 20. listopada 1954. godine u Požegi, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Po narodnosti je Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac je dvoje odrasle djece. 

Medicinski studij upisao je 1973. godine, a 18. srpnja 1978. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru u Požegi, a specijalizaciju iz opće kirurgije u KBC-u “Sestre Milosrdnice” u Zagrebu, gdje je 1986. godine položio specijalistički ispit. Poslijediplomski studij iz opće kirurgije završio je 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1989. godine magistrirao. Radni vijek u požeškoj bolnici proveo je na Odjelu za abdominalnu kirurgiju Službe za kirurške bolesti, kao subspecijalist za abdominalnu kirurgiju.

Od 1990. godine ravnatelj je Medicinskoga centra u Požegi, a od 1994. godine ravnatelj Opće županijske bolnice u Požegi do 31. prosinca 2020. godine. U 2000. godini obranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2002. godine priznat mu je naslov primarijusa. U srpnju 2003. godine izabran je za docenta na Medicinskom fakultetu u Osijeku te 2007. godine u zvanje izvanrednoga profesora. U znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika izabran je 2015. godine, a potom u znanstveno nastavno zvanje redovnoga profesora kirurgije.

Aktivno je sudjelovao na stručnim skupovima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu 86 puta te sudjelovao u organizaciji niza znanstvenih i stručnih skupova i kongresa, kao član znanstvenog, kongresnog ili organizacijskog odbora. Objavio je 56 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima. Koautor je više priručnika i zbirnih znanstvenih knjiga. Urednik je više zbornika, udžbenika, monografija i priručnika te recenzent u više časopisa, priručnika i zbornika radova.

Od 1991. do 1993. godine bio je član Kriznoga štaba Općine Slavonska Požega, od 1993. do 1997. godine zamjenik zastupnika u Županijskom domu Hrvatskoga sabora, a od 1993. do 2001. godine član Poglavarstva Požeško-slavonske županije. Predsjednik je Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije od 2009. godine, a predsjednik Gradskoga vijeća Grada Požege od 2017. do 2021. godine. Od 2017. godine je povjerenik, a potom i predsjednik Županijskoga odbora Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije.

Nagradu Grada Požege za doprinos razvoju požeškoga zdravstva dobio je 1995. godine. Diplomu Hrvatskoga liječničkoga zbora (HLZ) dobio je 1999. godine, povodom 125. obljetnice njegova utemeljenja, za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije HLZ-a, medicinske znanosti i zdravstva RH, a 2005. godine na prijedlog Hrvatskoga društva za endoskopsku kirurgiju dobio je i Povelju Hrvatskoga liječničkoga zbora.
Odlikovan je Spomenicom i Hrvatskim trolistom za sudjelovanje u Domovinskom ratu.

Na redovitim lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine, kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske stranke umirovljenika, u prvom je krugu izabran za gradonačelnika grada Požege.