Alati za pristupačnost

Gradska vijećnica

Stara Gradska vijećnica („ varoška kuća“) nalazila se na glavnom Trgu početkom 18. stoljeća, građena je drvetom na orijentalni način i nalazila se na mjestu gdje je 1834. godine izgrađen zdenac. Na katu se nalazila dvorana za vijećanje, a u...

Kuća Kraljevića

Kuća Kraljević na početku Vučjaka je prizemnica s vinogradarskim podrumom bačvastoga svoda. Zidana je opekom i prijesnom ciglom. Pravokutnog je tlocrta sjevernom stranom okrenuta prema glavnom požeškom Trgu Sv. Trojstva. Sagrađena je nakon požara...

Gradsko kazalište

Kompleks dviju zgrada na glavnom trgu Presvetog Trojstva u Požegi, gradskog hotela „K zlatnom janjetu“ i reprezentativna dvorana Gradskog kazališta nastao je pregradnjom starije zgrade iz sredine 19. stoljeća. Zgrade su današnji izgled dobile...

Dvorana Svete Terezije - Kino Central

Zgrada današnje Dvorane sv. Terezije Avilske sagrađena je 1937. godine. Projektirao ju za zgradu kina „Central“, čiji je bio i vlasnik, požeški graditelj i poduzetnik Bogumil Fleissig (rođ.1906. god.). Gospodin Fleissig završio je zanatsku i višu...

Županijski sud

Zgrada današnjeg Županijskog suda, Kraljevsko financijalno ravnateljstvo, odnosno Financijalna palača u Požegi, sagrađena je na mjestu zgrade tadašnjeg „Biskupata“ 1895. godine, prema projektu poznatih zagrebačkih arhitekata Lea Hönigsberga i...

Stari grad

Prvi pisani spomen grada Požege kao gradske tvrđe ( castrum de Posega) je 1227.g kada pape Honorija III. spominje darovnicu kralja Andrije II ( 1205. – 1235.g.), nastalu par godina ranije, kojom potvrđuje prodaju Požege i njenih dobara kaločkom...

Osnovna škola Antuna Kanižlića

Krajem 18 st. pokazala se u gradu potreba za osnivanjem škole za žensku djecu. Pisani tragovi govore da je postojala oko 1776.g. „ Ženska škola“, ali je ona izgorjela u požaru 1779.g. Vizitator zagrebačkog biskupa ukazuje 1780.g. na potrebu...

Osnovna škola Julija Kempfa

Prve muške škole za vrijeme turske vlasti vodili su franjevci, a poslije isusovci. Kanonik Ivan Paxi je prigodom vizitacije 1757.g.spominje pučkog učitelja Antuna Muževića i njegov uzorni rad, zatim 1769.g. vizitator Josip barun Wernek spominje da...

Željeznički kolodvor

Razvojem kapitalističkih odnosa i stvaranjem građanskog sloja u Hrvatskoj u drugoj polovici 19.st., došlo je do potrebe prometnog povezivanja i stvaranja jedinstvenog tržišta. Prvi kilometri željezničkih pruga nastali su vezom Beča i Budimpešte sa...

Gradska knjižnica

Na mjestu današnje Gradske knjižnice i čitaonice u prvoj polovini 19. stoljeća, sagrađena je najprije reprezentativna prizemnica s bidermajerskim karakteristikama. Tu je stajala sve do 1907. godine, kada je njenom mjestu izgrađena reprezentativno...

Gradski muzej

Zgrada Gradskog muzeja nalazi se na zapadnom dijelu Trga Svetog Trojstva i kao jedna od najstarijih, profanih građevina u gradu, predstavlja biser baroka. Sagrađena je početkom 18. stoljeća kao trgovačka i stambena zgrada, okrenuta zabatom prema...

Gimnazija

Na južnom dijelu glavnog Trga, prva od istoka, uz crkvu sv. Lovre je stara zgrada požeške Gimnazije, jednokatnica koju su podigli isusovci 1726. godine i u kojoj se nastava održavala do 1877. Godine, kada je uz crkvu sv. Terezije podignuta nova...

Požeška ljekarna

Prvu požešku ljekarnu osnovali su Isusovci. Nalazila se iza zgrade Isusovačke kolegije, a počela se uređivati 1741. godine, dvije godine nakon što je kuga vladala u Požegi. Ljekarna je otvorena radi potrebe grada Požege i Požeške županije, a...

Županijska palača

Palača Požeške županije smještena je u Županijskoj ulici, koja se pruža iz sjeverozapadnog ugla glavnog trga grada Požege, Trga Svetog Trojstva, prema sjeveru. Sa zapadne strane ove ulice, još u prvoj polovici 18. stoljeća, bila je sagrađena...

Kužni pil

Simbol Požege spomenik Sv.Trojstva na Trgu Sv.Trojstva dugi niz godina bio je razlog spora u Gradu Požegi. Pitanje je bilo da li ga obnavljati ili postaviti repliku. Svi su se slagali u jednom da je spomenik u lošem stanju i da neće dugo izdržati...

Židovsko groblje

Prema povijesnim zapisima dozvolom Gradskog zastupstva 1872.godine podignuto je Židovsko groblje - tada izvan grada, uz cestu iz Požege za Pakrac.1905.godine osnovano je «bogoštovno izraelitičko društvo» Chevra Cadisha kojemu je jedna od...

Sakralne građevine

Požeški biskupski dvor Osnivanje Požeške biskupije (1997.) je potvrda i oživotvorenje stare biskupske tradicije koja je sada i zaživjela. Naime, Požega je na neki način bila biskupskim gradom još od 13. st. Tako je katolički nadbiskup Ugrin bio...

Portal sv. Duha

Na sjevernom pročelju crkve Sv.Duha u Požegi otkriven je portal koji je nedvojbeno potvrdio da je crkva bila građena 30-ih godina 13.stoljeća, što znači da je svojim tlocrtom jedna od najstarijih očuvanih gotičkih crkava u Hrvatskoj. Građena je...

Stara bolnica u Vučjaku

U Požegi se spominje 1698. g. hospital ( lat. zgrada u kojoj se liječilo bolesne, preteča današnjih bolnica) kraj Kamenitih vrata, koji je služio za smještaj vojske, zatim 1765.g. spominje se xenodochium za smještaj bolesnika i nemoćnih. Posebnu...