Alati za pristupačnost

Castrum de Posega

Stari grad 02Utvrda-dvorac čije ostatke i danas možete pronaći šetajući se manjim, izoliranim i strmim brijegom i park-šumom „Stari grad“, a pod kojom se sa sjeverne i zapadne strane razvilo naselje. Tijekom srednjeg vijeka je, sa šesterokutnim zidinama i visokim kulama, slovila  za jednu od najjačih u Slavoniji. Još u 11. stoljeću izgradili su plemenitaši koji su nosili prezime „od Požege“, a kako u 13. stoljeću grad iz biskupijske ponovno prelazi pod vlast hrvatsko-ugarskih kraljica, tako i Stari grad postaje njihova rezidencija.

Stari grad 04Jedan od rijetkih opisa i skica utvrde koji nam je sačuvan jest onaj iz 1770. godine, sačuvan u arhivu u Karlsruheu. U tom je trenutku utvrdu koristila vojska Habsburške Monarhije, te su prostori, shodno tome, bili prilagođeni. Prema ovom dokumentu, utvrda je imala oblik nepravilnog, izduženog šesterokuta, te je bila građena na dvije razine, a ispod nje nalazilo se naselje opasano zidinama povezanima s utvrdom. Danas je sačuvan ulaz Kamenita vrata, koja su se nalazila na sjeveru grada. Tridesetih godina 16. stoljeća u gradu je bilo 110 kuća i 15 trgovina.

Stari grad 01