Alati za pristupačnost

Poduzetnički inkubator

poduzetnicki inkubator 01Opće informacije
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je 2018. godine s ciljem pružanja potpore razvoju poduzetništva, stvaranju preduvjeta za rast gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta.
Osnivač Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega je Grad Požega.
Grad Požega je gospodarsko, kulturno, upravno i financijsko središte Požeško-slavonske županije te se njegov gospodarski razvoj temelji na bogatoj tradiciji metaloprerađivačke, tekstilne, drvne i prehrambene industrije. Bogatstvo prirodnih resursa, tradicija proizvodnih industrija, kvalitetan i obrazovan kadar te bogata povijesna i kulturna baština čine temelje budućeg razvoja Požege.
Usluge
Usluge koje u okviru svojih djelatnosti pruža Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega dijele se na usluge koje nudi:
GRADU POŽEGI I OSTALIM JEDINICMA LOKALNE SAMOUPRAVE
• priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih iz nacionalnih ili EU sredstava
• privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija
• koordiniranje izrade strategije razvoja i akcijskih planova
• obavještavanje o natječajima za financiranje projekata
• upravljanje Poduzetničkim inkubatorom Požega
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
• infrastrukturna podrška (subvencionirani zakup poslovnog prostora, korištenje coworking prostora, konferencijsko-edukacijske dvorane)
• savjetodavna podrška (organizacija seminara, edukacija, radionica,
• pomoć pri izradi, prijavi i provedbi projektnih aplikacija za nacionalne, EU i druge fondove i bespovratne izvore financiranja, provjera poslovne ideje, iznalaženje ulagača i financijskih instrumenata u fazi ranog rasta, poslovno umrežavanje u zemlji i inozemstvu,
• poslovno mentoriranje, izrada poslovni planova i investicijskih studija)
• organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Djelatnosti
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega obavlja sljedeće djelatnosti:
• poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege
• koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
• koordiniranje izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
• praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice l
okalne samouprave
• sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
• suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
• sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
• sudjelovanje u razvojnim projektima i programima, financiranih iz nacionalnih ili EU sredstava
• priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih iz sredstava EU fondova
• pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Požege
• pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata organizacija civilnog društva s područja Grada Požege
• poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava razvoja poduzetničke infrastrukture razvoja malog i srednjeg poduzetništva
• izgrađivanje institucionalnih kapaciteta promocija gospodarstva i turizma Grada Požege
• komunikacija i suradnja s ostalim jedinicama lokalne samouprave, županijom i razvojnim agencijama u poticanju zajedničkih razvojnih projekata organiziranje i provođenje edukativnih i obrazovnih programa za javni, civilni i gospodarski sektor
• informiranje i savjetovanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora
• stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstava
• privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija
• pomoć Gradu Požegi i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskom i nacionalnim razvojnim strategijama i pri premama prijava za financiranje iz nacionalnih i EU izvora financiranja
• istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
• promidžba (reklama i propaganda)
• oglašavanje preko medija
• organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
• ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti
• upravljanje Poduzetničkim inkubatorom u Požegi

lo-ra.hr