Alati za pristupačnost

Zdravstvo i socijalna skrb

Grad Požega kao središte županije ima velike mogućnosti pružanja zdravstvene skrbi te se kontinuirano ulaže u poboljšanje kvalitete usluge. Na području grada djeluju Dom zdravlja Požeško-slavonske županije te OŽB Požega, a osim toga, u užem centru grada nalazi se i Centar za socijalnu skrb.

Opća županijska bolnica u Požegi - pozeska-bolnica.hr
Dom zdravlja Požega - dz-pozega.hr
Zavod za socijalni rad u Požegi - czss-pozega.hr
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije - zjz-pozega.hr