Alati za pristupačnost

Gradski prijevoz

AUTOBUSNE LINIJE U SMJERU BOLNICE

AUTOBUSNE LINIJE IZ SMJERA BOLNICE

LINIJA: BOLNICA - NOVI ŠTITNJAK - BANKOVCI - BOLNICA

RADNIM DANOM:

SMJER „A“ FRANKOPANSKA - BOLNICA (polazak: 06:15 sati, 09:20 sati, 10:20 sati, 14:20 sati i 15:30 sati):

- Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara i Sv. Vinka Paulskog - Varelovac kbr. 40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom) - Drškovci - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 33 - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca ( Dom zdravlja) - Stjepana Radića kbr. 4 - Franje Cirakija i kružnog toka kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Osječka kbr. 34 - Bolnica.

SMJER „A“ FRANKOPANSKA - BOLNICA (polazak: 08:20 sati):

- Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara sa Sv. Vinka Paulskog - Varelovac kbr. 40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Donji Emovci - rasrkižje Emovački lug i Zlatni lug - Ugarci (kod kapelice) - Nova Lipa (kod kapelice) - Nova Lipa (kod škole) - Stara Lipa kbr. 33 - raskrižje Donji Emovci i Frankopanska ulica - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom) - Drškovci - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 33 - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Stjepana Radića kbr. 4 - Franje Cirakija i kružnog toka kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Osječka kbr. 34 - Bolnica.

SMJER „B“ BOLNICA - FRANKOPANSKA (polazak: 08:00 sati, 09:00 sati, 10:00 sati 14:00 sati, 15:05 sati 17:05 sati):

- Bolnica - Osječka (Ekonomska škola) - Osječka kbr. 19 - Franje Cirakija i kružnog toka kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Stjepana Radića kbr. 3 - Dr. Franje Tuđmana (bez zaustavljanja) - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Slavonska, Antuna Mihanovića i Orljavska (bez zaustavljanja) - Sv. Roka kbr. 30 - Tina Ujevića kbr. 26 - raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 - Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara i Sv. Vinka Paulskog - Varelovac 40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom).

SMJER „B“ BOLNICA - FRANKOPANSKA (polazak: 11:00 sati ):

- Bolnica - Osječka (Ekonomska škola) - Osječka kbr. 19 - Franje Cirakija i kružni tok kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Stjepana Radića kbr. 3 - Dr. Franje Tuđmana (bez zaustavljanja) - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Slavonska, Antuna Mihanovića i Orljavska (bez zaustavljanja) - Sv. Roka kbr. 30 - Tina Ujevića kbr. 26 - raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 - Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 -Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara i Sv. Vinka Paulskog - Varelovac kbr. 40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Donji Emovci - rasrkižje Emovački lug i Zlatni lug - Ugarci (kod kapelice) - Nova Lipa (kod kapelice) - Nova Lipa (kod škole) - Stara Lipa kbr. 33 - raskrižje Donji Emovci i Frankopanska ulica - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom).

SUBOTOM:

SMJER „A“ FRANKOPANSKA - BOLNICA (polazak: 07:30 sati i 11:20 sati):

- Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara i Sv. Vinka Paulskog - Varelovac kbr.40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom) - Drškovci - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 33 - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Stjepana Radića kbr. 4 - Franje Cirakija i kružnog toka kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Osječka kbr. 34 – Bolnica

SMJER „A“ FRANKOPANSKA - BOLNICA (polazak: 08:20 sati):

- Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara sa Sv. Vinka Paulskog - Varelovac kbr. 40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Donji Emovci - rasrkižje Emovački lug i Zlatni lug - Ugarci (kod kapelice) - Nova Lipa (kod kapelice) - Nova Lipa (kod škole) - Stara Lipa kbr. 33 - raskrižje Donji Emovci i Frankopanska ulica - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom) - Drškovci - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr. 12 - Slavka Kolara kbr. 22 -Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 33 - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Stjepana Radića kbr. 4 - Franje Cirakija i kružnog toka kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Osječka kbr. 34 - Bolnica.

SMJER „B“ BOLNICA - FRANKOPANSKA (polazak: 08:00 sati i 13:00 sati):

- Bolnica - Osječka (Ekonomska škola) - Osječka kbr. 19 - Franje Cirakija i kružnog toka kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Stjepana Radića kbr. 3 - Dr. Franje Tuđmana (bez zaustavljanja) - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Slavonska, Antuna Mihanovića i Orljavska (bez zaustavljanja) - Sv. Roka kbr. 30 - Tina Ujevića kbr. 26 - raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 - Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara i Sv. Vinka Paulskog - Varelovac 40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom).

SMJER „B“ BOLNICA - FRANKOPANSKA (polazak: 11:00 sati):

- Bolnica - Osječka (Ekonomska škola) - Osječka kbr. 19 - Franje Cirakija i kružnog toka kod Kauflanda (bez zaustavljanja) - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Stjepana Radića kbr. 3 - Dr. Franje Tuđmana (bez zaustavljanja) - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Slavonska, Antuna Mihanovića i Orljavska (bez zaustavljanja) - Sv. Roka kbr. 30 - Tina Ujevića kbr. 26 - raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 - Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Andrije Štampara kbr. 2 - raskrižje Andrije Štampara i Sv. Vinka Paulskog - Varelovac kbr. 40 - Vilima Korajca (bez zaustavljanja) - Frankopanska kbr. 162 - Donji Emovci - rasrkižje Emovački lug i Zlatni lug - Ugarci (kod kapelice) - Nova Lipa (kod kapelice) - Nova Lipa (kod škole) - Stara Lipa kbr. 33 - raskrižje Donji Emovci i Frankopanska ulica - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa Šijačkom cestom).