Alati za pristupačnost

Novosti

Grad Požega i ove godine osigurava radne bilježnice za osnovnoškolce

Grad Požega i ove godine osigurava radne bilježnice za osnovnoškolce

U proračunu Grada Požege za 2024. godinu osigurano je 106.900,00 eura za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada Požege u školskoj godini 2024./2025. Sredstva za radne bilježnice predviđena su Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2024. godinu.

Pravo na radne bilježnice imaju učenici od 1. do 8. razreda koji pohađaju osnovnu školu na području grada Požege, no uz osnovne škole kojima je Grad Požega osnivač, Grad Požega financirati će nabavu radnih bilježnica i za učenike Katoličke osnovne škole u Požegi.

Odlukom o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2024./2025. obuhvaćeni su i učenici od 1. do 8. razreda koji imaju prebivalište na području grada Požege, a pohađaju osnovnu školu izvan upisnog područja grada, sukladno važećoj mreži škola.

Učenici će navedeno pravo ostvariti na način da će škole prikupiti potrebne podatke o vrsti i količini radnih bilježnica, provesti postupak nabave te dostaviti zahtjeve s računima Gradu koji će isplatiti potrebna sredstava na račun škole, a učenike će početkom rujna radne bilježnice dočekati na školskim klupama.