Gore

Objave i pozivi

Isteklo (37)

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2022. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2022. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2021./2022.

Grad Požega dodijelit će petnaest (15) stipendija u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2021./2022., studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00 odnosno da u srednjoškolskom obrazovanju imaju prosjek ocjena najmanje 3,5
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.

Pravilnik o stipendiranju...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju...

Obrazac za prijavu...

Rok za prijave je do 2. prosinca 2021. godine

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Grad Požega dodijelit će tri (3) stipendije u iznosu od 500,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2021./2022. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Odluka o stipendiranju učenika...

Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Obrazac za prijavu...

Rok za podnošenje prijava je do 2. prosinca 2021. godine.

J A V N I  P O Z I V
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

     Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.
Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
U Savjet mladih Grada Požege, Gradsko vijeće Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) bira devet (9) članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri (3) godine.
Članovi Savjeta mladih Grada Požege (u nastavku teksta: Savjet mladih) mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Požege koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenike imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća
- studentski zbor
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
- neformalne skupine mladih od najmanje trideset (30) mladih.
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

     Obrasci za podnošenje kandidature
- Obrazac 1. - Obrazac za podnošenje kandidature...
- Obrazac 2.1 - Izjava o prihvaćanju kandidature za člana...
- Obrazac 2.2 - Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana...

Rok za dostavu kandidature je do: 12. studenog 2021. godine

 

 
 
Powered by Phoca Download