Gore

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege

      Grad Požega daje u zakup poslovni prostor na vrijeme od pet (5) godina javnim natječajem koji se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
     Licitaciju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora, pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i proračunu Republike Hrvatske.

Izvod iz katastarskog plana...
ZK izvadak...
Pročelja objekta...
Tlocrt prizemlja...
Tlocrt 1. kata...
Tlocrt 2. kata...
Presjek A-A objekta...

Galerija slika objekta...

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja dio javne površine radi postavljanja automata za prodaju svijeća od 01. veljače 2022. godine, na određeno vrijeme od (1) jedne godine.

Lokacija k.č.br.

površina

cijena /
mjesec

Ivana Filipovića, ispred ulaza
u groblje sv. Ilije

5733/2 1 84,00

Janka Jurkovića, ispred ulaza
u groblje sv. Elizabete

2500 1 84,00

Ivana Meštrovića, ispred ulaza
u groblje Krista Kralja

3854 1 84,00

 

     Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
     Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
     Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.
     Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečne zakupnine za zakup javne površine po početnoj cijeni, u korist Grada Požege, na IBAN broj: HR8123600001835100008 model: HR68, s pozivom na broj 5738 - OIB.

    LICITACIJA će se održati na dan, 25. siječnja 2022. godine, u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

     Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za prodaju duhanskih proizvoda od 24. siječnja 2022., na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Lokacija / opis  Zona
 

 Površina zakupa
 (m²)

 Početna cijena
(kn/m2)
 Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn)
Ulica dr. Franje Tuđmana, kod obrtničkog doma, k.č.br. 2663, k. o. Požega I 16.50 50.00 825.00
Trg Sv. Trojstva između crkve Svetog Duha i tržnice, k.č.br. 2674, k. o. Požega I 17.50 50.00 875.00

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu ponuda je do: 31. prosinca 2021.

 
 
Powered by Phoca Download