Gore

Zapošljavanje

Isteklo (81)

ODLUKA
o odabiru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2021./2022.

Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega i Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi kojoj je osnivač Požeška biskupija, nakon provedenog usmenog dijela provjere znanja i sposobnosti, odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2021./2022., obavljati će kandidati navedeni u Odluci o odabiru kandidata.

Odluka o odabiru kandidata...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u srijedu, 1. rujna 2021. godine, u Poduzetničkom inkubatoru Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv...


J A V N I   P O Z I V

Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 6. rujna 2021. godine do 21. lipnja 2022. godine, u četiri osnovne škole s područja Grada Požege - OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ „Dobriša Cesarić“ i Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi koje su partneri Gradu Požegi u provedbi projekta „Petica za dvoje - V. faza“ u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ - 44 IZVRŠITELJA.

Poziv vrijedi do: 25. kolovoza 2021. god.

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Lista...

 

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

Kandidatkinja Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, ANDREJA MENĐEL koja je pristupila na pisano testiranje i koja je ostvarila najmanje 50% i više bodova, može pristupiti na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju), danas (u ponedjeljak), 30. kolovoza 2021. godine, u 13,00 sati. Intervju će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...

P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti provelo je 30. kolovoza 2021. godine pisano testiranje kandidata kojem je pristupilo tri pozvana kandidata.
Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u utorak, 31. kolovoza 2021. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti...

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje...

Testiranja će se održati 30. kolovoza 2021. prema rasporedu navedenom u pozivima.


JAVNI NATJEČAJ

Za imenovanje pročelnika:
1. Upravnog odjela za društvene djelatnosti (I. kategorija radnih mjesta, potkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj
2. Upravnog odjela za komunalane djeltnosti i gospodarenje (I. kategorija radnih mjesta, potkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. za pro čelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
- magistar društvenog smjera ili stručni specijalist društvenog smejra
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
- položen državni ispit
- poznavanje rada na računalu

2. za pročelnika Upravnog odjela za komunalane djeltnosti i gospodarenje:
- magistar arhitekture, građevine ili geodezije
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom
- položen državni ispit
- poznavanje rada na računalu.

Uvjet magistra, odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10. i 125/14.) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Rok za prijavu je do: 19. kolovoza 2021. god.

Prilog uz natječaj...

Obrazac izjave...

 

 
 
Powered by Phoca Download