Gore

Zapošljavanje

Isteklo (80)

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

     Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu Višeg referenta-voditelja projekta „Petica za dvoje“, u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju) u prilogu.

Lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

 

Kandidatkinja Oglasa za prijam u službu Višeg referenta-voditelja projekta „Petica za dvoje“ koja je pristupila na pisano testiranje i koja je ostvarila najmanje 50% i više bodova, može pristupiti na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju), danas (u ponedjeljak), 17. svibnja 2021. godine, u 14,00 sati. Intervju će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) kandidata za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg referenta-voditelja projekta „Petica za dvoje“

     Povjerenstvo za prijam u službu Višeg referenta-voditelja projekta „Petica za dvoje“ utvrdilo je listu kandidata u nastavku koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.

     Kandidati se pozivaju na provjera znanja putem pisanog testiranja koje će se održat u ponedjeljak, 17. svibnja 2021. godine, s početkom u 8,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

     Usmeni intervju će održati istog dana nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Lista kandidata i poziv...

Prilog...


O G L A S

     Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Petica za dvoje“- IV. faza na radno mjesto Viši referent - voditelj projekta „Petica za dvoje“ (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
Služba se zasniva na određeno vrijeme, od 16. svibnja do 15. kolovoza 2021. godine, za vrijeme provedbe projekta „Petica za dvoje“, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona, te posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik ekonomske ili pravne struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika.
Na temelju članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10. i 125/14.) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik.

 Prijave na oglas su do: 10. svibnja 2021. godine

 

 
 
Powered by Phoca Download