Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (22)

Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Na Svečanoj sjednici se ne piše zapisnik.

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća

Stranica 2 od 2