Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (56)

Izvod iz zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Gradskog vijeća - rujan 2021.

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća - srpanj 2021.

Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća - lipanj 2021.

Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća - veljača 2021.

Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća - prosinac 2020.

Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća - rujan 2020.

Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća - lipanj 2020.

Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća - travanj 2020.

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća - veljača 2020.

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća - prosinac 2019.

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća - rujan 2019.

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća - lipanj 2019.

Stranica 1 od 5