Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (52)

Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća - prosinac 2020.

Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća - rujan 2020.

Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća - lipanj 2020.

Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća - travanj 2020.

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća - veljača 2020.

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća - prosinac 2019.

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća - rujan 2019.

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća - lipanj 2019.

Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća - travanj 2019.

Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća - ožujak 2019.

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća - ožujak 2019.

Svečana sjednica.

Na Svečanoj sjednici se ne piše zapisnik.

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća - ožujak 2019.

Stranica 1 od 5