Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Srijeda, 18 Siječanj 2023 14:04

U tijeku je rekonstrukcija javne rasvjete grada Požege

||| |||

Radovi na rekonstrukciji energetski učinkovite javne rasvjete grada Požege koji su započeli 10. siječnja 2023. godine dosada su obuhvatili sljedeća prigradska naselja: Alaginci, Šeovci, Turnić, Golobrdci, Štitnjak, Krivaj, Bankovci, Marindvor, Kunovci i većim dijelom Mihaljevce. Do današnjeg dana izmijenjene su ukupno 342 rasvjetne svjetiljke na navedenim lokacijama. Ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni tijekom idućih dana uključujući i današnji dan planirana je rekonstrukcija javne rasvjete sljedećih naselja: Stara Lipa, Nova Lipa, Emovački Lug, Ugarci, veći dio Dervišage, Novo Selo, Seoci, Novi Mihaljevci kao i dovršetak radova na području Mihaljevaca.

  

 eu.jpg  esif.jpg

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008