Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Utorak, 20 Prosinac 2022 13:46

Objavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga građana u 2023. godini

|| ||

Grad Požega raspisao je javne pozive za financiranje javnih potreba udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika te područja predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga građana na području Grada Požege u 2023. godini koji se odnosi na pripadajuće programe, odnosno projekte:

 • udruge građana proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika
  - programi/projekti udruga proizašlih iz domovinskog rata i ratnih stradalnika
 • udruge građana iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi te ostalih udruga građana
  1. PROGRAMI/PROJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
      - programi djelovanja mladih i za mlade grada Požege
  2. PROGRAMI/PROJEKTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
      - programi humanitarnih udruga
      - programi udruga osoba s invaliditetom
      - projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Grad Požegu
  3. PROGRAMI/PROJEKTI OSTALIH UDRUGA GRAĐANA
      - programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
      - programi za zaštitu životinja
      - program ostalih udruga i društava građana

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju sve udruge građana iz područja koje su registrirane i koje djeluju na području grada Požege. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave Javnoga poziva na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u pisarnici Grada Požege ili preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Požege: www.pozega.hr. Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Požege, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: Javni poziv za financiranje javnih potreba iz prijavljenog područja.

Programe i projekte najduže u roku od trideset (30) dana od isteka zadnjega dana za podnošenje prijava ocjenjuje povjerenstvo Grada Požege koje imenuje Gradonačelnik Grada Požege. Odluka se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Požege u roku od petnaest (15) dana od dana njezina donošenja.

Dodatne informacije u svezi provođenja ovoga Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Požege, u sobi broj 14 ili na telefon: 034/311-332.

Opširnije...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008