Petak, 24 Lipanj 2022 14:10

Održana 2. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja grada Požege

||| |||

Partnersko vijeće za urbano područje Grada Požege održalo je dana 24. lipnja svoju 2. sjednicu. Na sjednici je usvajan Zapisnika s 1. sjednice, održana je prezentacija ITU Mehanizma, predstavljen hodogram aktivnosti i napravljen uvod u SWOT analizu, a definirane su i tematske radne skupine.

Podsjetimo, Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU mehanizam je instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija i strategija urbanog razvoja. Ciljevi ITU Mehanizma su stavljanje naglaska na urbana područja kao pokretače razvoja, pojačavanje teritorijalne suradnje, te ujednačavanje regionalnog razvoja. Glavne prednosti ITU Mehanizma odnose se na indikativnu alokaciju za ITU gradove koja je definirana na samom početku financijskog razdoblja zbog čega postoji veća sigurnost za financiranje strateških projekata, objava ograničenih poziva s unaprijed određenim prijaviteljima, kao i mogućnost provedbe projekata sredstvima iz više fondova i operativnih programa.

Osnovni preduvjet za korištenje dobivanje statusa ITU područja i korištenje sredstava ITU Mehanizma je izrađena Strategija razvoja urbanog područja (akt strateškog planiranja koji definira zajedničke smjerove razvoja UP-a, pravaca djelovanja i provedbe projekata, definiranje ciljeva razvoja, prioriteta ulaganja i ključnih strateških projekata urbanih područja).