Ponedjeljak, 20 Prosinac 2021 09:02

Gradu Požegi i Općini Kreševu dodijeljeno 84.500 kuna za „Program poticanja prekogranične suradnje"

|| ||

Gradu Požegi i Općini Kreševu su u okviru „Programa poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice“, čiji je nositelj Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dodijeljena sredstva u iznosu 84.500,00 kn. Navedeni Program pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivog razvoja u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Grad Požega, kao vodeći partner, u sklopu predmetnog Programa financirat će izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju odvodnje na igralištu dječjeg vrtića Cvjetna livada, dok će Općina Kreševo svoj dio sredstava iskoristiti za nabavu školske opreme.