Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 08:34

Sve što trebate znati o ishođenju energetskog certifikata

|| ||

Energetski certifikat dokument je koji predočuje energetska svojstva zgrade, a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje – energetski certifikatori.

Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i, između ostalog, sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja ga je izdala i izradila, podatke o osobama koje su sudjelovale u njegovoj izradi, kao i oznaku energetskog certifikata.

Energetsko certificiranje uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Prema Zakonu o gradnji, kojim je definirano energetsko certificiranje u Republici Hrvatskoj, vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:

• prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako Zakonom nije propisano drukčije
• prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
• kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
• energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
• u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Kako do energetskog certifikata?

Zahtjev za energetsko certificiranje ne podnosi se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, već se vlasnik nekretnine za koju se želi izraditi energetski certifikat obraća osobi ovlaštenoj za energetsko certificiranje – energetskom certifikatoru.

Energetski pregled zgrade, koji obavljaju ovlašteni energetski certifikatori, uz sve pripremne radnje uključuje:

• prikupljanje podataka i informacija o zgradi koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade,
• provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
• analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine,
• prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom razdoblja povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera,
• izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno energetskih svojstava zgrade.

Koja ja razlika između energetskog certifikata za postojeće i nove zgrade?

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi, ako je postojala obveza njegove izrade.

Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Sve informacije o energetskom certificiranju dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva, a za dodatna stručna pitanja i informacije u vezi s energetskim certificiranjem možete nam se obratiti svakim radnim danom od 13.00 do 15.00 sati na broj telefona 01/3782-185.

Više informacija pročitajte na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.