Srijeda, 13 Listopad 2021 13:52

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održat će se 21. listopada 2021. godine

|| ||

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, koja će se održati u četvrtak 21. listopada, naći će se 12 točaka dnevnog reda. Gradski će vijećnici raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu s izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa, izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu , zatim o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstva komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2021. godinu, prijedlog izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, prijedlog izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021., kao i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.

Gradski vijećnici raspravljat će i o prijedlogu Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2021./2022. , prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju, prijedlogu Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege te o prijedlogu Zaključka za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi i imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi.

Cijeli dnevni red možete pogledati ovdje ...