Petak, 08 Listopad 2021 08:08

Komunalac Požega d.o.o. - Radionica za članove Udruge Mi i Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Požege

|||| ||||

U sklopu projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike“ KK.06.3.1.18.0054, vezano za projektnu aktivnost provedba horizontalnih načela, održana je radionica za korisnike Udruge MI te članove Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Požege.

Radionica je održana u poslovnoj zgradi Komunalca Požega d.o.o. u Industrijskoj ulici u Požegi gdje postoje preduvjeti za pristup osobama s invaliditetom te uz sudjelovanje tumača znakovnog jezika za osobe oštećena sluha, gluhe i gluhonijeme. Prikazana je prezentacija o odvajanju otpada, s naglaskom na odvajanje otpadnog papira, kartona i plastike, a sudionicima su podijeljeni promidžbeni materijali tiskani u sklopu promidžbe i vidljivosti projekta, letci i brošure i platnene vrećice.

Projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike“ se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Izvor: Komunalac Požega d.o.o.