Srijeda, 22 Rujan 2021 17:08

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

|| ||

22. rujna u Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje.

Nasilje nad ženama prepoznato je kao važan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj te je posljednjih godina postignut značajan napredak usvajanjem i primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Obiteljskog zakona, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Hrvatska je 2012. godine potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Svrha je ove Konvencije zaštititi žene od svih oblika nasilja i promicati ravnopravnost žena i muškaraca.

Unatoč svim nastojanjima, prošle je godine ubijeno 19, a u prvih osam mjeseci ove godine osam žena. Prošle je godine prijavljeno 1578 kaznenih djela nasilja u obitelji, a u najvećem su riziku žene od 45 do 55 godina.

Povećanje kaznenopravne zaštite Kao važan pozitivan iskorak prvi je put uveden pristup usmjerenosti na žrtvu, na što je prethodnih godina apelirala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Po policijskoj statistici, nasilje u obitelji se najčešće događa sredinom tjedna, u srijedu, a po obrazovnom statusu počinitelja 61.64 posto ih ima završenu srednju školu, njih 21.92 posto osnovnu školu, dok je 16.41 posto počinitelja visoko obrazovano. Prema pokazateljima, u prvih osam mjeseci ove godine uočeno je smanjenje ukupnog broja slučajeva nasilja u obitelji za 16.7 posto u odnosu na isto razdoblje lani, no istodobno je povećan broj kaznenih djela iz područja nasilja u obitelji za 14.7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava. O ovom problemu treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se njime bave treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost.