Ponedjeljak, 20 Rujan 2021 09:52

Raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada 25. rujna 2021.

|| ||

U subotu, 25. rujna 2021., Komunalac Požega d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja:

• MO Praulje u ulicama: Borisa Hanžekovića, Bore Pavlovića, Cernička, Dr. Ante Šercera, Dr. Andrije Štampara, Dr. Antuna Švarca, Dr. Matije Kožića, Ervine Dragman, Eugena Kvaternika, Frankopanska, Josipa Buturca, Lovre Matačića, Luka, Makse Kuntarića, Pakračka, Sv. Vinka Paulskog, Šijačka cesta, Varelovac, Viktora Ivičića, Vilima Korajca, 123. brigade.

• U naseljima: Donji Emovci, Emovački Lug, Gornji Emovci, Nova Lipa, Stara Lipa, Ugarci.

Mole se korisnici komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka, 24.9.2021., u 13:00 sati na tel. broj 034/440-997.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada.

Raspored odvoza i popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Iz Komunalca Požega d.o.o. podsjećaju da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.