×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 690
Ponedjeljak, 30 Kolovoz 2021 11:41

KVALITETNIJA USLUGA Požeški Komunalac s novim će vozilom istovremeno prikupljati otpadni papir i karton te plastiku

|Domagoj Lovrić, direktor Komunalca Požega d.o.o.|| |Domagoj Lovrić, direktor Komunalca Požega d.o.o.||

Do kraja godine Komunalcu Požega d.o.o. bit će isporučeno novo komunalno, dvokomorno vozilo za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike, sufinancirano EU sredstvima iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

- Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike doprinijet će unaprjeđenju i proširenju sustava odvojenog prikupljanja otpada na području svih osam jedinica lokalne samouprave u kojima Komunalac Požega d.o.o. obavlja uslugu prikupljanja komunalnog otpada, stvaranju preduvjeta za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog otpadnog papira, kartona i plastike od miješanog komunalnog otpada, povećanju stope odvojeno sakupljenog otpada, smanjenju količine otpada na odlagalištu Vinogradine s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada, a time i CO2. Istovremenim prikupljanjem dvaju vrsta otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva te emisija ispušnih plinova u atmosferu – istaknuo je na konferenciji za novinare direktor Komunalca Požega d.o.o. Domagoj Lovrić.

Dodao je da uskoro kreće podjela i barkodiranje plavih i žutih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koje su gradovi i općine nabavili putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- To je jedan od razloga zbog čega smo se odlučili na kupovinu dvokomornog vozila kojim ćemo istovremeno prikupljati papir i plastiku. Analizom iz 2019. godine utvrđeno je da godišnje sakupimo oko 750 tona papira i kartona i 75 tona plastike. Novim vozilom planiramo prikupiti oko 60 posto odvojenog otpada na području osam jedinica lokalne samouprave, dok ćemo preostalih 40 posto prikupljati postojećim vozilima – dodao je Lovrić.

Vozilo je zapremnine 15 kubičnih metara, a svaka komora može primiti 7,5 kubika.

- Glavna prednost dvokomornog vozila je što može prazniti spremnike od 80, 120 i 240 litara te kontejnere od 1100 litara, a istovremeno se mogu koristiti i lijeva i desna komora. Ujedno će novi kamion, u odnosu na postojeće, štedjeti oko 4 litre goriva po radnom satu – objasnio je Damir Zoričić, voditelj strojno-voznog parka Komunalca Požega d.o.o.

Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. koji provodi djelatnost gospodarenja otpadom na području Požege, Pleternice, Kutjeva, Brestovca, Čaglina, Jakšića, Kaptola te Velike.

Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn, pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, odnosno 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Ugovor o nabavi vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike potpisan je s tvrtkom O-K-TEH d.o.o. iz Zagreba.