Srijeda, 23 Prosinac 2020 10:19

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada u dane blagdana

|| ||

Komunalac Požega d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada da će u dane blagdana otpad odvoziti prema sljedećem rasporedu:

• U dijelovima grada gdje se komunalni otpad prema Rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada treba odvoziti u petak, 25. prosinca 2020. godine, otpad će se odvoziti u subotu, 26. prosinca 2020 godine.
• U dijelovima grada gdje se komunalni otpad prema rasporedu treba odvoziti u petak, 1. siječnja 2021. godine, otpad će se odvoziti u subotu, 2. siječnja 2021. godine.
• U dijelovima grada gdje se komunalni otpad prema rasporedu treba odvoziti u srijedu, 6. siječnja 2021. godine, otpad će se odvoziti u subotu, 9. siječnja 2021. godine