Petak, 11 Prosinac 2020 07:46

Stožer civilne zaštite RH donio Odluku o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

|| ||

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 10. prosinca 2020. godine Odluku o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost trgovine u prodavaonicama i trgovačkim centrima obvezne su organizirati obavljanje djelatnosti sukladno ovoj Odluci i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te uz pridržavanje svih općih epidemioloških mjera. Prodavaonice i trgovački centri se, u smislu ove Odluke, razvrstavaju na slijedeći način:
- prodavaonice koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora
- prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora
- prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora
- prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora
- prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora
- trgovački centri.

Neto površina prodajnog prostora prodavaonice i trgovačkog centra je ukupna površina umanjena za skladišne prostore, sanitarne čvorove, evakuacijska stubišta i hodnike, tehničke prostorije i ostale prostore koji nisu dostupni za kupce odnosno posjetitelje.

Broj kupaca odnosno posjetitelja koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru ograničava se na slijedeći način:
- u prodavaonicama koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac
- za prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m2
- za prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 m2
- za prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2
- za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 20 m2
- za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u trgovačkom centru određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2.

Prodavaonice i trgovački centri obvezni su na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru i strogo se pridržavati ograničenja dopuštenog broja kupaca.

Sve prodavaonice i trgovački centri obvezni su za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, popusti, pred blagdanske nabave i si.) poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera. Sve prodavaonice i trgovački centri obvezni su primjenjivati pojačane mjere higijene i svakodnevnog čišćenja prostora, redovito provjetravati prostore te osigurati dovoljno punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke.

Za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode se slijedeće dodatne nužne epidemiološke mjere:
- obustava organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje
- obveza osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, odnosno posjetitelja i uvođenje redara koji će sprječavati prekomjerni ulazak, kada dopušteni broj kupaca, odnosno posjetitelja prijeđe 90% maksimalno dopuštenog broja kupaca, odnosno posjetitelja
- obveza uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkog centra, uklanjanja ili ograđivanja namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića te uklanjanje ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu
- obveza organiziranog upozoravanja kupaca na obvezu pridržavanja propisanih mjera (sprječavanje grupiranja kupaca ispred ulaza u trgovine ili u trgovački centar, sprječavanje konzumacije jela i pića u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara i si.)
- nadležnoj službi civilne zaštite moraju se, na njezin zahtjev, učiniti dostupni podaci i evidencije o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjena zraka
- obvezno određivanje kontakt osobe koja će 24 sata biti dostupna za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.

Provođenje nužnih epidemioloških mjera iz stavka 1. ove točke prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora i trgovački centri obvezni su osigurati sa svojim službama ili s pružateljima vanjskih usluga (fizičke zaštite, zaštite od požara i si.).

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita. Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 10. siječnja 2021. godine. Odluka stupa na snagu 12. prosinca 2020. godine.