Utorak, 01 Prosinac 2020 07:49

Stožer civilne zaštite donio Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH

||| |||

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. studenoga 2020. godine donosi Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19.

Zabrana se ne odnosi na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje su na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Osobe koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavali na područjima tranzita te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje zabrana iz ove Odluke.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na osobe koje ne dolaze neposredno iz država i/ili regija koje su na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, i to na:
- radnike ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati
- učenike, studente i stažiste koji svakodnevno putuju u inozemstvo uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati
- pomorce i radnike u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu
- diplomate, osoblje međunarodnih organizacija i osoba koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojnog osoblja, policijskih službenika, osoblja civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti
- osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti
- putnike u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska
- pacijente koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Osobe iz stavka 1. ove točke mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem vveb-stranice https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na samom graničnom prijelazu.

Osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, koje nisu obuhvaćene točkama II. i III. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:
- predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati
ili
- PCR testiranjem na SARS-CoV-2 po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza.

Državljanima država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se ako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ove točke.

Iznimno, za osobe iz stavka 2. ove točke prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku neće se zahtijevati predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranje na SARS -CoV-2 po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacija do prispijeća negativnog nalaza, ako su:
- zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe
- pogranični radnici
- osoblje u prometnom sektoru
- diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti
- putnici u tranzitu
- osobe koje putuju radi školovanja.

Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama ove Odluke, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:
- zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe
- pogranični radnici
- osoblje u prometnom sektoru
- diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti
- putnici u tranzitu
- osobe koje putuju radi školovanja
- pomorci
- osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

Osobama iz stavka 1. podstavaka 7. i 8. ove točke ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:
- predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili
- PCR testiranjem na SARS-CoV-2 po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza.

Svim stranim putnicima ukoliko ispunjavaju uvjete ulaska u Republiku Hrvatsku, preporučuje se prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije httpsT/entercro atia.muQ.hr/
Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 15. prosinca 2020. godine.

Za više detalja posjetite službene stranice Ravnateljstva civilne zaštite.