Utorak, 24 Studeni 2020 09:21

Komunalac Požega d.o.o.: Javni natječaj za prodaju nekretnine - građevinsko zemljište u Cvjetnoj ulici u Požegi

|| ||

Komunalac Požega d.o.o. raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Komunalac Požega d.o.o. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Požegi, Cvjetna ulica, zemljišnoknjižne oznake k.č.br. 1298/3 upisana u z.k.ul. 7118 k.o. Požega, površine 3072 m2, početna cijena u iznosu 992.009,43 kuna.

Usmeno nadmetanje – licitiranje provodi Povjerenstvo Komunalac Požega d.o.o. 30. studenog 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva, u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 13,00 sati.

Javni natječaj ...

Izvor: Komunalac Požega d.o.o.