Subota, 24 Listopad 2020 12:50

Dana 24. listopada obilježava se Svjetski dan dostupnosti informacija

|| ||

Pravo na informiranost, dostupnost i slobodan pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava i jedan od osnovnih uvjeta demokratizacije svakog društva, a načelo transparentnosti je jedno od osnovnih načela u borbi protiv korupcije. Dana 24. listopada obilježava se Svjetski dan dostupnosti informacija.

Pristup informacijama temeljno je demokratsko načelo i pravo svih građana u suvremenim demokracijama koje omogućuje razvoj transparentne i otvorene javne vlasti, jača odgovornost javnog sektora, potiće korisnički orijentirano djelovanje javne uprave, suzbija korupciju i povećava legitimitet institucija i povjerenje građana u vlast. Službenici za informiranje u tijelima javne vlasti ključne su karike u ostvarivanju Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava građana na pristup informacijama.

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, njihovo ograničavanje, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti.

Kako bi korisne i relevantne informacije bile lako dostupne i lako pretražive svim građanima Požege potrebno je imati modernu i atraktivnu službenu (web) stranicu Grada koju se trudimo redovito nadopunjavati aktulanim informacijama. No, ako vam je potreba informacija koja nije navedena ili koju ne možete pronaći, stojimo vam na raspolaganju - https://pozega.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=398.