Srijeda, 14 Listopad 2020 08:24

Stožer CZ RH - Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata

|| ||

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 13. listopada 2020. godine Odluku o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.

Ovom Odlukom privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga. Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju ugostiteljskim objektima, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezni su organizirati rad sukladno općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na njihovim mrežnim stranicama te osigurati da se njihovi zaposlenici i gosti pridržavaju utvrđenih epidemioloških mjera.

Ugostiteljski objekti mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata (radno vrijeme odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja, a ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina „Hoteli", „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj", osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.

Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se, za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dodatno ograničiti.

Odluka stupa na snagu s danom 14. listopada 2020. godine.