Četvrtak, 24 Rujan 2020 18:07

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

|||||||| ||||||||

Na dnevnom redu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege održane 24. rujna našlo se deset točaka. Jednoglasno su vijećnici prihvatili Izvješće Mandatne komisije u svezi stavljanja u mirovanje mandata članice Gradskog vijeća Grada Požege, Martine Vlašić Iljkić iz osobnih razloga i početka obnašanja dužnosti zamjenika člana Luke Samardžije u Gradskom vijeću Grada Požege. Usvojeno je i Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

- Prvih šest mjeseci ove godine obilježila je epidemija COVID-19 koja je na određeni način promijenila način rada i funkcioniranja gradske uprave. Nastavili smo raditi korektno i kvalitetno, a svi našim sugrađanima pružene su usluge sukladno njihovim zahtjevima i potrebama. – rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.

Jednoglasno je usvojeno izvješće o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz ove godine, a s jednim suzdržanim vijećnikom i polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu. U izvješću stoji kako je Grad Požega u navedenom razdoblju ostvario prihode i primitke u iznosu 54.558.443,52 kn, dok ukupni rashodi i izdaci realizirani tijekom istog razdoblja iznose 55.257.547,84 kn. Iz navedenog proizlazi manjak u iznosu 699.104,32 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 14.380.636,39 kn čini ukupni višak od 13.681.532,07 kn.

Gradski vijećnici raspravljali su i o izvješćima o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu za prvo polugodište 2020. godine, kao i o prijedlogu Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za razdoblje od rujna do prosinca 2020. godine.

- Poslodavci koji bilježe pad poslovnih aktivnosti ili su ostvarili gubitak u poslovanju ili nisu pokrenuli poslovne aktivnosti zbog korona-krize oslobađaju se od plaćanja mjesečnih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Požege za mjesec rujan, listopad, studeni i prosinac 2020. godine. Nadamo se da će našim poduzetnicima ova odluka biti svojevrstan vjetar u leđa za, nadamo se, bolji početak 2021. godine. – kazao je gradonačelnik Puljašić.

Usvojene su i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, izmjena Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama, te prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege.

Posljednja točka dnevnog reda bio je Prijedlog Odluke o izradi petih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege koju je dodatno pojasnio gradonačelnik Puljašić.

- U nekoliko smo navrata i na sjednicama Gradskog vijeća raspravljali o rješavanju problematike nedostatka kapaciteta dječjih vrtića, mi ovom odlukom započinjemo proces rješavanja ovoga problema, a kako bismo krenuli s pripremom dokumentacije i definiranjem prostora trebamo, između ostaloga, promijeniti GUP. Jednako tako, u idućem vremenskom razdoblju očekujemo razvoj našeg prostora za koji ne bi smjelo biti prepreka. - rekao je gradonačelnik.