Početna konferencija projekta "INCLuDE"

Kategorija
Ured gradonačelnika
Datum
26.02.2020. 10:00

Početna konferencija održat će se dana 26. veljače 2020. godine u trajanju od 10 do 14 sati, u dvorani ban Zrinski hotela Dubrovnik, Gajeva ulica 1, Zagreb. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH korisnik je projekta „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja, sufinanciranogiz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije. S ciljem predstavljanja projektnih aktivnosti, kao i doprinosa socijalnoj uključenosti državljana trećih zemalja koji se projektom planira ostvariti ,Ured organizira početnu konferenciju namijenjenu stručnoj i akademskoj javnosti, tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnom sektoru, medijima, te drugim subjektima uključenim u sustav integracije.

 
 

Svi datumi

Datumi: 26.02.2020. 10:00

Powered by iCagenda