Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Zaštita osobnih podataka

Svi pojmovi navedeni u ovoj informaciji imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4.5.2016.) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine” broj 42/18)

1.Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka je :

GRAD POŽEGA
• Adresa: Trg Svetog Trojstva 1
• 34000 Požega, Hrvatska,
• OIB:95699596710

2.Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka imenovanog od strane voditelja obrade osobnih podataka glase:

Službenik za zaštitu osobnih podataka
• Adresa: Trg Svetog Trojstva 1
• 34000 Požega, Hrvatska
• e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika.

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

• - informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
• - prati poštivanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
• - pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka;
• - surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka kao nadzornim tijelom;
• - djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

MJERE ZAŠTITE
Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Grad Požega provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave unutar grupe, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Svi zaposlenici obvezani su Izjavama o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su informacije spremljene na Vaše računalo od strane naše web stranice. Kada opet otvorite istu našu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće. Time se omogućava da se prikazuju infomracije prilagođene Vama.

Imate pravo isključiti kolačiće i to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Isključivanjem kolačića, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti web stranice.

Više informacija o kolačičima možete pronaći na stranicama Wikipedije...

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

• transparentnost
• pristup podacima
• pravo na ispravak
• brisanje („pravo na zaborav")
• pravo na ograničenje obrade
• pravo na prenosivost
• pravo na prigovor
• pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka(profiliranje)

Za ostvarenje svojih prava možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobih podataka na mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.