Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća 2022.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 24. ožujka 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 

D N E V N I   R E D

- Obavijest uz poziv
- Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

- dopis uz nadopunu materijala

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
     - prilog
3. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva POŽEŠKA KUĆA društva s ograničenom odgovornošću za turističke usluge
4. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Požega
     - pethodna suglasnost
     - prethodna suglasnost izmjena
     - Zaključak odbora za statutarno-pravna pitanja
     - Odluka o izmjenama Statuta - Gradska knjižnica
     - Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća
     - Statut sa naznačenim izmjenama
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup nekretnine k.č.br. 3302, zk.ul.br. 2917, u k.o. Baška-Nova
     - prilog

9. sjednica Gradskog vijeća 2022.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u srijedu 16. veljače 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

D N E V N I   R E D

- Obavijest uz poziv

- Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

- Odgovor na vijećnićko pitanje
- Prilog

1. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
    - prilog
    - zahtjev
3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege
4. Prijedlog Zaključka za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege
    - prilog
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008