Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica Gradskog vijeća 2015.

16. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 29. lipnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
     a) ožujak 2015. godine
     b) travanj 2015. godine
     c) svibanj 2015. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2014. godinu
3.  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2015. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015.
     b) Prijedlog Izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
4.  a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
     c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
     d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2015. godinu
5.  a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
     b) Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
     c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
7.   a) Prijedlog Zaključka o predlaganju opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
b) Prijedlog Zaključka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2015/2016.
9. Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u osnovnim školama u Gradu Požega za školsku godinu 2015/2016.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2015. do 2020. godine
11. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o povratu neosnovano naplaćenog iznosa komunalnog doprinosa
12. Prijedlog Odluke o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada
13. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala 2015/2016.
     b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju javne rasvjete 2015/2016.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega

15. sjednica Gradskog vijeća 2015.

15. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 13. travnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće Mandatne komisije

   - polaganje prisege

2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:

   a) siječanj 2015. godine
   b) veljaču 2015. godine

3. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2014. godinu
8. Izvješće o realizaciji Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene Sjever
12. Prijedlog Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
13. Prijedlog Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o darovanju opreme Glazbenoj školi Požega
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
19. Prijedlog Odluke u svezi davanja prethodne suglasnosti na:
     a) Statut OŠ Antuna Kanižlića
     b) Statut OŠ Dobriše Cesarića
     c) Statut OŠ Julija Kempfa
20. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Požeško-slavonskoj županiji
21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu naziva SD Grabrik
22. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
      b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege.

Nadopuna dnevnog reda:

23. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja zainteresirane javnosti na sjednicamaGradskog vijeća Grada Požege

 

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.