Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

1. sjednica Gradskog vijeća

 1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 17. lipnja 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20.

 

DNEVNI RED...

 

- otvaranje konstituirajuće sjednice
- utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
   - utvrđivanje člana Gradskog vijeća Grada Požege koje će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
   - svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Požege
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor Odbora za statutarno-pravna pitanja
5. a) Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
   b) Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege

26. sjednica Gradskog vijeća 2020.

 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u petak, 12. veljače 2021. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini, za mjesec: studeni i prosinac
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega
3. Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji dužnost obavljaju volonterski
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2021. godini
    - prispjeli prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja -
    - Odluka o priznanjima (pročišćeni tekst) -
5. Prijedlog Statuta Grada Požege
     - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) -
     - Zaključci Odbora za statutarno-pravna pitanja -
6. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za siječanj - ožujak 2021.
8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
9. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
10. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Visokom učilištu u Požegi
     - Zamolba Veleučilišta -

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.