Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća 2022.

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 27. listopada 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za srpanj, kolovoz i rujan 2022. godine
2.a) Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
     - opći dio
     - posebni dio
     - obrazloženje
   - Zaključak Odbora za financije
   b) Izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu
      - prilog
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2021. godinu
4.a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
   b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi a 2022. godinu
   c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
   d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Grad Požegi za 2022. godinu
   e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
5.a) Prijedlog Programa o II. izmjeni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
   b) Prijedlog Programa o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
   c) Prijedlog II. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2022. godinu
6.a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
   b) Prijedlog II. izmjene Programa rasporeda sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
7. a) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
    b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
    c) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege
11. Prijedlog Odluke o jednokratnoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini
12. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Požege
13. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2023. godinu
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Požega
- prilog
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na:
     a) Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
     b) Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Požega
          - prilog
          - prilog
     c) Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta Požega
         - prilog
     - Zaključci Odbora za statutotarna pitanja
16. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja

14. sjednica Gradskog vijeća 2022.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 15. rujna 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
2. Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
   - prilog
3. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2022. godine
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2022. godine
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2022. godine
4. Izvješće o korištenju proračunske zalihe od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine
5. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Požege i Grada Makarske
    - prilog
6. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Požega
    - prilog
    - prilog
    - prilog
    - prilog
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o parkiranju
    -  prilog
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008