Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća 2019.

14. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održati će se u srijedu 4. ožujka 2019. godine u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima

13. sjednica Gradskog vijeća 2019.

13. sjednica Gradskog vijeća održati će se u srijedu 30. siječnja 2019. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec:
    a) studeni
    b) prosinac
2. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor ( u Požegi, u Ulici Matice Hrvatske kbr. 3)
    - ponuda g. Strake
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
   - pregledna karta listova
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege - detalj
5. Prijedlog Odluke o obavljanju usluge javnih tržnica na malo
6. Prijedlog Odluke o grobljima
7. Prijedlog Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
8. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
9. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu Komunalac Požega d.o.o.
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge javne tržnice na malo (Tržni red)
11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (javnim parkiralištima)
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2019. godini
     - prijedlog POČASNI GRAĐANIN prof.dr. Branko Katalinić
     - prijedlog NAGRADE ZA ŽIVTOTNO DIJELO prim.dr.med Ljubo Begić
     - prijedlog GODIŠNJE NAGRADE GRADA POŽEGE Nenad Pečur
     - prijedlog KOLEKTIVNE NAGRADE Zlatni lug d.o.o.
15. Prijedlog Odluke o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega (oznake k.č.br. 1394/1)
     - pismo namjere kupnje nekretnine 
17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu
19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut OŠ Antuna Kanižlića
b) Statut OŠ Dobriše Cesarića
c) Statut OŠ Julija Kempfa
20. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Požege
    - procjena rizika od velikih nesreća
21. Analiza sustava Civilne zaštite u 2018. godini i godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.
22. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege.

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.