Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

21. sjednica Gradskog vijeća 2020.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 19. veljače 2020. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

 - Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća

- Odgovori na vijećnićka pitanja

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
      - prilog
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2020. godini
      - prijedlozi
4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
      - zapisnik s 1. sjednice
      - zapisnik s 2. sjednice
      - zapisnik s 3. sjednice
      - odabir ponuditelja 295
      - odabir ponuditelja 404/56
      - odabir ponuditelja 404/62
      - odabir ponuditelja 945/1
      - odabir ponuditelja 945/8
5. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, u Ulici Julija Kempfa 2/1
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)
      - izvadak Toranj
      - izvadak Šeovci
      - posjedovni list Toranj
      - posjedovni list Šeovci
      - posjedovni list Toranj
      - popis čestica Hrvatske šume
      - očitovanje Hrvatske šume
      - uvid u stanje miniranosti Požeško-slavonska županija
      - očitovanje Ured državne uprave
      - očitovanje Hrvatska vojska
      - očitovanje Ured za graditeljstvo
      - Hrvatska vojska
      - uvjerenje Ured za graditeljstvo Toranj
      - uvjerenje Ured za graditeljstvo Šeovci
      - popis čestica
8. Prijedlog Godišnjeg izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2020. godinu
10. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na promjenu naziva Gradske knjižnice i čitaonice Požega
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Požega
      - Statut Gradske knjižnice
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa, te uvjeta i načina provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva
      - program
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
15. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni i prosinac 2019. godine

Izvješće mandatne komisije
Izvješće mandatne komisije PRILOG 1.
Izvješće mandatne komisije PRILOG 2.
Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika.docx
Zaključci Odbora za statutarno-pravna pitanja.docx

20. sjednica Gradskog vijeća 2019.

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 4. prosinca 2019. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
- Odgovori na vijećnička pitanja

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesec:
      a) rujan
      b) listopad
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
3. a) Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2019. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
        - Opći dio
        - Obrazloženje
        - Ciljevi
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
        - Program rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje
4. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
    c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
    d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
    e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
    b) Prijedlog II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
    c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
6. a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021.-2022. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2020.-2022.
        - Razvojni programi
        - Opći dio
        - Posebni dio
        - Projekcije
        - Obrazloženje
        - Ciljevi
    b) Prijedlog Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
        - Plan razvojnih programa 2020. - 2022.
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
8. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
9. a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
    b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu.
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu
12. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Sokolova ulica 9
        - Prilozi
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2020. godinu
15. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2020. godini
17. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.