Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

12. sjednica Gradskog vijeća

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 26. svibnja 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 

D N E V N I   R E D

- Obavijest uz poziv
- Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće će o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka 2022. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
        - ciljevi
        - izvršenje
        - Plan razvojnih programa
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2021. godinu
4. a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
    b) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
5. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2021. godinu
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
6. a) Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
       - opći dio
       - posebni dio
       - obrazlozenje
b) Izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu
       - komunalni odjel
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Požege za 2022. godinu
8. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Požege u 2022. godini
9. a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi a 2022. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
10. a) Prijedlog Programa o I. izmjeni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
     b) Prijedlog Programa o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
     c) Prijedlog I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2022. godinu
11. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
     b) Prijedlog I. izmjene Programa rasporeda sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
12. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Požege
     - zaključak
13. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji dužnost obavljaju volonterski
15. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Požege
16. Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu
19. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Gradskog muzeja Požega
     b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Požega
      - zaključak
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega.

11. sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 24. ožujka 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 

D N E V N I   R E D

- Obavijest uz poziv
- Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

- dopis uz nadopunu materijala

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
     - prilog
3. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva POŽEŠKA KUĆA društva s ograničenom odgovornošću za turističke usluge
4. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Požega
     - pethodna suglasnost
     - prethodna suglasnost izmjena
     - Zaključak odbora za statutarno-pravna pitanja
     - Odluka o izmjenama Statuta - Gradska knjižnica
     - Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća
     - Statut sa naznačenim izmjenama
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup nekretnine k.č.br. 3302, zk.ul.br. 2917, u k.o. Baška-Nova
     - prilog

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.