Linija: Novi Mihaljevci - Golobrdci - Požega - Golobrdci - Novi Mihaljevci

LINIJA: NOVI MIHALJEVCI GOLOBRDCI - POŽEGA I OBRNUTO

RADNI DAN I SUBOTA

SMJER „A" - Novi Mihaljevci – Mihaljevci - Golobrdci - Požega (polazak: 08:40 sati):
- Novi Mihaljevci kbr. 53 – Mihaljevci, Primorska kbr. 47 – Golobrdci ( Kapelica ) – Mihaljevci, Kolodvorska kbr. 7 – Mihaljevci, Stjepana Radića ( preko puta kbr. 26 ) – Mlinska kbr. 67 – Jurja Križanića ( iza raskrižja sa Mlinskom ulicom ) – Fra Kaje Adžića kbr. 73 – Ante Starčevića kbr. 55 – Zrinska kbr. 56 - Franje Cirakija ( preko puta kbr. 10 ).

SMJER „B" - Požega – Mihaljevci – Golobrdci – Novi Mihaljevci (polazak: 11:30 sati):
- Trg Sv. Trojstva – Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Stjepana Radića kbr. 4 - bez zaustavljanja kroz Ulicu Franje Cirakija i kružnog toka ( kod Kauflanda ) - Franje Cirakija ( preko puta kbr. 10 ) - Zrinska kbr. 73 – Ante Starčevića kbr. 50 – Fra Kaje Adžića ( preko puta kbr. 73 ) – Mlinska ( preko puta kbr. 7 ) - Mlinska ( preko puta kbr. 67 ) – Mihaljevci, Stjepana Radića kbr. 34 – Mihaljevci, Kolodvorska preko puta kbr. 7 – Golobrdci ( Kapelica ) – Mihaljevci, Primorska kbr. 47 – Novi Mihaljevci kbr. 53.

SMJER „C" - Požega – Mihaljevci – Novi Mihaljevci (polazak: 08:25 sati):
- Franje Cirakija ( preko puta kbr. 10 ) – Mlinska ( preko puta kbr. 7 ) - Mlinska ( preko puta kbr. 67 ) – Mihaljevci, Stjepana Radića kbr. 34 – Mihaljevci, Primorska kbr. 47 – Novi Mihaljevci kbr. 53.